Noutăţi și evenimente

Împuternicirea comunităților etnice din Moldova

Împuternicirea comunităților etnice din Moldova

Începînd din luna mai 2014, Institutul pentru Inițiative Rurale a startat proiectul „Împuternicirea comunităților etnice din Moldova”. Ambițios, echipa Institutului pentru Inițiative Rurale și-a propus să lucreze cu reprezentanți ai 5 minorități etnice (Gagauzi, Bulgari, Romi, Ucraineni, Cehi) din 15 comunități din Republica Moldova.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea capacităților și schimbării percepțiilor privind creșterea nivelului participări comunitare, construirea unui dialog deschis cu reprezentanții ai APL, ONG-uri, mediul de afaceri etc. în vederea identificării și soluționării problemelor locale prin crearea condițiilor decente de trai.

Un moment strategic important aplicat de către Institutul pentru Inițiative Rurale au fost training-urile organizate pentru a dezvolta și promova abilitățile de activism comunitar. Training-urile au fost susținute de o echipă de traineri naționali și internaționali care au învățat membrii celor 15 grupuri de inițiativă, noi tehnici și instrumente de lucru pe care le-au aplicat în comunitățile lor.

Astfel, liderii grupurilor de inițiativă au beneficiat de o serie de training-uri, focus group-uri, discuţii tip open space, mese rotunde, întîlniri comunitare, sedinţe cu oficiali etc.

Inițiativa a contribuit la împuternicirea capacitărilor a 15 comunități etnice din Republica Moldova, precum și la schimbarea atitudinii a 2800 beneficiari în vederea participării și dezvoltării comunitare.

Este de menționat faptul că Institutul pentru Inițiative Rurale a startat în premiera în Republica Moldova un proiect cu implicarea diferitor comunități entice cu o unicală complexitate și diversitatea, ce au contribuit nemijlocit la integrarea minorităților entice, creșterea implicării lor în procesul decizional și formarea unei societăți democratice și prospere din RM.

Proiectul „Împuternicirea comunităților etnice din Moldova” este sponsorizat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă, administrat de Great Lakes Consortium încadrul WSOS Community Action Commission, Inc. și implementat în Moldova de Centrul de Institutul pentru Inițiative Rurale.