Noutăţi și evenimente

Training inedit pentru o mai bună educație preșcolară

Training inedit pentru o mai bună educație preșcolară

În perioada 29 octombrie – 12 noiembrie 2016 Institutul pentru Inițiative Rurale cu sprijinul Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Moldova, în parteneriat cu experții programului educational ”Pas cu pas”, a organizat 2 training-uri de dezvoltare a capacităților educătorilor din 2 localități rurale din Republica Moldova.

Trainingul a instruit un număr de 20 educători din 2 instituții preșcolare (grădinița creșă „Andrieș” din s. Zîrnești, r-ul Cahul, și grădinița creșă „Guguță” din s. Gribova, r-ul Drochia) implicați în proiectul pilot inovativ Educație Plus.

Subiecte, precum „Valori interculturale”, „Individualizarea şi diferenţierea procesului educaţional din perspectiva strategiilor interactive”, „Rolul parteneriatului în creșterea și dezvoltarea copilului”, au stîrnit interesul educatorilor care deja de mulţi ani nu mai beneficiat de un asemenea activitate de dezvoltare a capacităţilor.

Potrivit opiniei specialiştior şi educatorilor componenta nouă de training pentru grădinițe din cadrul proiectului Educaţie Plus are un impact semnificativ pentru instituții dar și pentru comunitate, deoarece inegalităţile de şanse în rîndul copiilor începe de la o vîrstă foarte timpurie.

În cadrul acestei activităţi educatorii au fost familiarizaţi cu realitatea faptului că educația interculturală reprezintă o necesitate globală aceasta fiind o formă specializată a educaţiei pentru toţi – educația de calitate – care pune copiii şi culturile acestora în postură de tratare diferenţiată, dar în acelaşi timp de egalitate.

Traininguri similare se vor desfăşura pe parcursul a încă 2 ani. Institutul pentru Inițiative Rurale speră să atragă atenţia autorităţilor statului asupra importanţei de a instrui periodic, calitativ şi profesionist personalul din grădiniţe asigurînd în acest fel o reactualizare a metodelor şi practicilor noi (mai bune, mai practice şi mai interactive) de educaţie timpurie în grădiniţele din Republica Moldova.