Noutăţi și evenimente

Profesori echipați – copii mai educați

Profesori echipați – copii mai educați

În perioada 19-20 noiembrie 2016 Institutul pentru Inițiative Rurale în parteneriat cu Centrul Educațional „Pas cu Pas” a organizat primul curs de dezvoltare a capacităților pentru 32 profesori din 2 școli din țară (s. Gribova, r-ul Drochia, și s. Zîrnești, r-ul Cahul).

Timp de 2 zile de training profesorii au fost instruiți pe subiecte, precum:

  • Educația interculturală.
  • Aspecte ale individualizării procesului educaţional.
  • Comunicarea în școală.
  • Factori dinamizatori ai motivației pentru învăţare.
  • Bune practici pentru un parteneriatul eficient și durabil.

Pentru mulţi profesori acest curs de formare a fost unul din cele mai inovative de pînă acum, realizat într-o atmosferă armonioasă, liberă și favorabilă unui studiu de formare calitativ.

Urmare a acestui training experţii „Pas cu Pas” şi organizatorii au primit solicitări din partea profesorilor să organizeze asftel de instruiri abordînd şi alte subiecte de interes didactic. Ei au remarcat că într-un proces de educație calitativ, relevant şi dinamic sunt o multitudine de teme care necesită abordare.

„Ambele localități sunt foarte deschise și sunt chiar cointeresate de formarea lor și profesională și personală. Întrebările pe care le pun ei sunt luate din practică și vedem dorința de a crește profesional și de a îmbunătăți lucrurile acolo în teritoriu. La fel, sunt foarte flexibili și nu opun rezistență la schimbare, sunt critici și obiectivi cu ei”, a menționat dna. Svetlana Galben, formator „Pas cu Pas”.

„Semințele pe care le seamănă IRI sunt într-un sol fertil, profesorii au atitudine și spirit în tot ce fac”, a menționat Angela Cazac, un alt formator „Pas cu Pas” implicat în acest training.

„Toate seminarele au fost bune, dar acesta a fost cel mai reușit. Am acumulat experință bogată, metode noi intercative, cunoștințe, am avut condiții de notă maximă”, a afirmat dna. Aliona Boișteanu, profesor de limba franceză din s. Zîrnești, Cahul.

În paralel cu această activitate invitaţii speciali Viorica Marţ (consultant superior, Direcția Învățămînt Preuniversitar, Ministerul Educației al Republicii Moldova) şi Virginia Rusnac (director al Centrului Republican Asistență Psihopedagogică) au discutat într-o şedinţă separată cu managerii şi directorii adjuncţi a celor 2 instituții școlare despre specificul proiectelor incluzive din Republica Moldova (legislație, politici, oportunități, realități, aspecte de viitor), precum și de posibilitățile de finanțare existente la moment în țară (Guvernul Republicii Moldova și alte organizații) a proiectelor speciale/incluzive.

Activitatea face parte din cadrul proiectului Educație Plus III realizată de Institutul pentru Inițiative Rurale şi partenerii locali cu sprijinul Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Moldova.