Noutăţi și evenimente

Forumul tinerilor activi ce promovează incluziunea. Ediția I

Forumul tinerilor activi ce promovează incluziunea. Ediția I

Tineri diverși pentru o societate unitară – cu așa slogan Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) a organizat la 7 octombrie 2017 „Forumul tinerilor activi ce promovează incluziunea”.

Evenimentul a reunit 45 participanți – lideri de tineret, specialiști în domeniul tineret, reprezentanți ai administrației publice centrale, raionale și locale, precum și reprezentanți ai grupurilor de inițiativă locale de tineret și ONG-uri de profil cu care am discutat despre necesitatea implicării mai dinamice a tinerilor din Republica Moldova în rezolvarea problemelor societății.

Forumul a debutat cu cîteva scurte prezentări inspiraționale și a continuat cu un panel interactiv de discuții. La eveniment a fost prezentă și Carina Eni – reprezentantă a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care a încurajat tinerii prezenți la participare și cooperare mai strînsă cu autoritățile publice.

Ruslan Stânga și Mariana Țurcan în calitate de vorbitori tematici au prezentat mai multe fațete din domeniul tineret prezentînd soluții și moduri de abordare innovative ce ar putea accelera implicarea civică a tinerilor în comunitățile lor în pofida multor obstacole și provocări.

Acest eveniment a creat un cadru de discuție ce a facilitat participarea tinerilor din diverse medii (culturale, lingvistice și etnice) din Republica Moldova, în mod special din comunități rurale. Atmosfera liberă și prietenoasă din sală a favorizat o participare exemplară a multor tineri prezenți. Cele mai interesante idei au fost colectate și documentate pentru a servi drept bază pentru recomandările ulterioare ce urmează a fi făcute autorităților publice centrale și locale.

Mai jos cîteva dintre aceste idei foarte ingenioase:

„Schimbarea începe de la noi. Noi suntem mulți și ne pasă”. – Nicolai Cheleș, reprezentant al AO „Civic Tomai”, s. Tomai, UTA Gagauzia.

”Participarea generează participare. Decît să critici mai bine faci ceva”. – Mihaela Petrov, studentă liceu, or. Vulcănești.

”Simpla participare a tinerilor la evenimente publice ajută pentru că începe să-ți pese”. – Xenia Paruș, specialist tineret, primăria or. Vulcănești.

Totodată, Forumul a fost o oportunitate de networking si socializare pentru tineri, dar și pentru APL și alți factori de interes. Forumul Tinerilor Activi editia 2 este planificat pentru Octombrie, 2018.

Activitatea face parte din cadrul proiectului „IntegrACT – tineri diverși pentru o societate unitară”, implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale și partenerii locali cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova.