Noutăţi și evenimente

MASĂ ROTUNDĂ. Valoarea exercițiului de replicare a modelelor de incluziune în procesul de împuternicire a comunităților minoritare din RM

MASĂ ROTUNDĂ. Valoarea exercițiului de replicare a modelelor de incluziune în procesul de împuternicire a comunităților minoritare din RM

IRI a organizat un eveniment inedit, ce a avut drept scop să pună în discuție practicile de succes ale proiectului experimental „Împuternicirea comunităților etnice din Moldova”, care a fost testat de IRI împreună cu 22 grupuri de inițiativă locală timp de patru ani (2014-2018) în parteneriat cu autorități publice locale, antreprenori și practicieni ai dezvoltării comunitare din 22 de localități ale Republicii Moldova. La eveniment au participat reprezentanți ai celor 22 de grupuri de inițiativă, primari, consilieri locali, antreprenori, reprezentanți ai Cancelariei de Stat precum și oaspeți din SUA.

Idea de fundament al evenimentului a fost ca participanții să discute despre cum rezultatele proiectului (practici, lecții învățate, istorii de succes, metode, etc.) pot fi mai bine valorificate și cu impact maxim pentru societatea din Republica Moldova.

„Modelul IRI de împuternicire a comunităților minoritare este unul din modele bune care poate fi preluat și de Guvern”, a menționat Valeriu Căldăraru, director executiv, Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari din RM.

Erica Ceka, președintele Bordului IRI, în prezentarea sa a menționat: „Noi, cetățenii sperăm că Guvernul în procesul de dezvoltare a politicilor publice va invita cetățenii să contribuie la procesul de dezvoltare a unor politici solide și eficiente, nemijlocit cu contribuția noastră. De aceea, rolul cetățenilor/comunităților este de a uni aspirațiile politicienilor cu teoriile academicienilor pentru a crea un pod între societatea civilă: APL – APC”.

„Centrul CONTACT, ca și IRI, acționează în comunități prin intermediul grupurilor de inițiativă locală. Îmi place mult că promovați mecanismul IRI de împuternicire comunitară, care aduce anumite schimbări în societatate, în special în satele și orășelele RM”, a afirmat Serghei Neicovcen, director Centrul CONTACT.

Oaspeții speciali ai evenimentului au fost Peter Ujvagi, membru al Consiliului municipal Toledo, Ohio, SUA, și Elizabeth Balint, director de proiecte, WSOS/Great Lakes Consortium, Toledo, Ohio, SUA. Oaspeții au salutat rezultatele atinse în proiect și au subliniat necesitatea implicării comunității de donatori și autorităților responsabile pentru a găsi căi de a replica modelul IRI.

„Deși conceptul de împuternicire comunitară este unul nou pentru Moldova, iar prin intermediul acestui eveniment public, în cadrul căruia au participat atît membri ai comunităților, cît și funcționari de stat, reprezentanți ONG, APL, ați demonstrat interesul societății în modelul IRI de împuternicire comunitară prin prisma mai multor instrumente, și anume: interacțiune, dialog, training-uri, schimb de bune practice, mentorat, etc.”, a susținut Peter Ujvagi, membru al Consiliului municipal Toledo, Ohio, SUA.

Evenimentul a fost organizat de către Institutul pentru Inițiative Rurale cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Washington, D.C. în parteneriat cu WSOS/GLC din NW Ohio, USA.

Mai multe fotografii de la eveniment vedeți pe pagina de Facebook a Institutului pentru Inițiative Rurale: