Noutăţi și evenimente

Îmbunătățirea activismului civic în rîndul tinerilor din mediul rural

Îmbunătățirea activismului civic în rîndul tinerilor din mediul rural

Vara 2019 pentru echipa Institutului pentru Inițiative Rurale (IRI) a fost una intensivă cu mulți km parcurși în comunitățile partenere ale programului „IntegrACT Amplify”.

Scopul vizitelor a fost să consolidam grupurile de inițiativă de tineri deja existente formate în etapa precedentă a proiectului „IntegrACT PLUS”, dar și de a crea grupuri de inițiativă noi în alte patru comunitățile rurale.

„Pentru că suntem în grup activ, ne implicăm în activități de voluntariat, ajutăm copiii anevoioși din comunitate, am amenajat terenuri cu flori și copaci etc”. – Livia Ștefaneș, tînără s. Nicoreni, r-ul Drochia.

„Este foarte important să implicăm tinerii nu doar la activități de salubrizare dar și în procesul decizional”. – Tatiana Romaniuc, facilitator local s. Nicoreni, r-ul Drochia.

În cadrul întîlnirilor ne-am focusat foarte mult pe importanța unui grup de inițiativă activ, cu plan de acțiune și responsabilități delegate, întîlniri regulate, dar și importanța parteneriatelor cu factorii de decizie (primăria, antreprenorii locali, școala).

„Dorim ca tinerii să-și schimbe atitudinea despre viața la sat și să se implice cît mai activ în inițiative civice”. – Valentina Tarlev, s. Bașcalia, r-ul Basarabeasca.

„Liderul poate fi oricine, dacă este responsabil și tinde să învețe mereu”. – Camelia Conea, tînără, s. Țarigrad, r-ul Drochia.

Inițiativa se desfășoară în 15 comunități rurale – 15 grupuri de inițiativă cu aproximativ 250 tineri implicați – 15 primării angajate în acțiuni cu impact pentru politici de tineret la nivel local.

În acest sens, ne dorim să îmbunătățim climatul activismului civic în rîndul tinerilor, angajîndu-i într-un proces continuu de interacțiune și formare.

„Ne-am bucurat să auzim că tinerii își doresc schimbarea si sunt gata sa se implice pentru a crea comunitățile lor mai atractive si cu un mediu de trai mai bun”. – Lilia Sula, asistent de programe, IRI.

Inițiativa „IntegrACT Amplify: împuternicirea tinerilor din mediul rural” este implementată de Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) în cadrul Programului de granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM.