Noutăţi și evenimente

Comunicat de presă

Comunicat de presă

La 3 martie 2012 Institutul pentru Inițiative Rurale în colaborare cu partenerii locali cu sprijinul Roma Education Fund a fost realizat cel de-al doilea training de dezvoltare a capacităților privind facilitarea procesului de pregătire a temelor de acasă „Multiculturalism, evaluare și raportare”. Evenimentul a avut loc în incinta complex hotelier Codreanu din or. Cahul și a întrunit 19 participanti dintre care 14 profesori-facilitatori ai temelor de acasă în cadrul proiectului „Facilitarea educației de calitate pentru copii de proveniență romă în o școală din RM” ce se implementează în s. Zirnesti, raionul Cahul.

Trainingul a fost axat pe dezvoltarea capacităților profesorilor privind lucrul cu indicatorii de planificare și evaluare a sesiunilor suplimentare. Pe agenda evenimentului au fost puse în discuție subiectele precum eficiența metodei de facilitare a temelor de acasă, structura lecției, formatul lecției etc. Deasemena a fost abordată problema multiculturalismului și a educației incluzive.

Participanții la training au menționat faptul că deși durata intervenției în facilitarea temelor de acasă este încă mică pentru a măsura impactul procesului în ansablu, deja se poate de vorbit despre primele rezultate comparativ pozitive reflectate în participarea și interesul elevilor la ore de bază, implicarea părinților în procesul academic al elevilor, dar și notele mai mari la unele discipline școlare.

La fel în cadrul trainingului a fost discutat ghidul facilitatorului sesiunilor suplimentare și recomandările privind sesiunile suplimentare de recuperare și avansare. Profesorii au menționat că deși participă la astfel de proces în premieră fiind lipsiți de experiență în domeniu, noua metoda de lucru în cadrul proiectului IRI eficientizează procesul facilitării temelor de acasă și aceasta relevă un impact direct asupra elevilor beneficiari ai școlii din Zirnesti.

Profesorii deasemenea au beneficiat de o sesiune interactivă de lucru pe grupe bazată pe idicatori de evaluare. Profesorii au măsurat atît eficiența procesului de facilitare precum și propria activitate. În acest sens profesorii și-au dezvoltat capacități de autoevaluare și gîndire critică.

Institutul colectează în continuare recomandările profesorilor privind noul mod de abordare a problemei incluziunii copiilor de provenieță romă în școlile din RM și a sistemului de facilitare a temelor de acasă. În acest sens Institutul pentru Inițiative Rurale a demarat un amplu proces de discuții cu Biroul Relațiilor Interetnice, Direcția Generală Învățământ Cahul și Ministerul Educației din RM.