Noutăţi și evenimente

Educația de calitate a copiilor de etnie romă – una din prioritățile Planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă în 2012

Educația de calitate a copiilor de etnie romă – una din prioritățile Planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă în 2012

Vineri, 27 aprilie 2012, în incinta Biroului Relații Interetnice aproximativ 50 de persoane au participat la o masă rotundă republicană cu genericul „Promovarea educației de calitate pentru copiii de etnie romă din Republica Moldova”. Acesta a fost un eveniment unic în Republica Moldova, remarcîndu-se prin evitarea abordării „la pachet” a problemelor cu care se confruntă etnia romă și discuțiile axîndu-se exclusiv pe problema educației. Acțiunea s-a desfășurat cu scopul de a sublinia importanța și necesitatea implementării Planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anul 2012.

La această întîlnire au fost prezenți reprezentanții Direcțiilor Generale Învățămînt din 13 raioane, printre invitați numărîndu-se și membrii unor instituții internaționale de profil, precum Zsofia Farkas (Minority Rights Group Europe, Budapesta), Alexandru Staratulat (UNICEF Moldova), Claude Cahn (consilier drepturile omului, UN Moldova), Kim Davis (Inițiativa RISE, Peace Corps), Igor Pivovar (expert OSCE), Cristina Triboi (organizația „Terres des hommes”, Moldova).

Masa rotundă s-a desfășurat în trei sesiuni. Pe parcursul acestora au fost expuse provocările copiilor de proveniență romă în domeniul educației pe teritoriul întregii republici, iar în urma discuțiilor a fost identificată o serie de soluții și noi idei de acțiuni de promovare a educației de calitate în rîndul etnicilor romi, care urmează a fi implementate pe viitor.

Reprezentanții societății civile au venit cu o serie de propuneri și observații, care ar putea înlesni pătrunderea conceptului educațional în comunitățile rome tradiționaliste. Mediatorii comunitari prezenți la această masă rotundă au raportat situația din teritoriu, în acest context mai multe voci susținînd că un număr considerabil de copii de etnie romă nu văd o perpectivă în instruire, survenind în consecință abandonul și neglijarea școlarizării. Din păcate, conform raportării a fost remarcată în unele zone ale țării lipsa sprijinului din partea instituțiilor de învățămînt, care în numeroase cazuri crează un regim preferențial de accedere la educație a etnicilor romi.

În același timp, unii raportori au venit cu istorii de succes din diferite colțuri ale țării. Un astfel de exemplu îl constituie prezentarea proiectului pilot desfășurat de Institutul pentru Inițiative Rurale: „Facilitarea educației de calitate pentru copiii de proveniență romă în o școală din RM” cu suportul Fondului de Educație pentru Romi, Ungaria, desfășurat în localitatea Zîrnești, raionul Cahul, în perioada martie 2011 – iunie 2012. Acest proiect urmărește facilitarea şi asistenţa procesului academic printr-un sistem inedit de asistenţă academică individuală bazat pe vouchere educaționale și pe un sistem riguros de măsurare a rezultatelor proiectului. De asemenea, raionul Călărași a raportat o serie de activități, care i-ar clasa ca lideri la capitolul investiții în educația copiilor de etnie romă.

Evenimentul a fost organizat de Institutul pentru Inițiative Rurale și Biroului Relații Interetnice în cooperare cu Ministerul Educației al RM, cu cusținearea financiară a Fondului de educație pentru romi, Budapesta.