Noutăţi și evenimente

Întîlnirea cu părinții copiilor beneficiari ai voucherilor educaționale în cadrul proiectului „Educație Plus”

Întîlnirea cu părinții copiilor beneficiari ai voucherilor educaționale în cadrul proiectului „Educație Plus”

La 17 ianuarie 2013 în Liceului Teoretic „Ion Creangă”, s. Zîrnești, raionul Cahul, a avut loc întîlnirea cu părinţii copiilor beneficiari ai voucherilor educaționale în cadrul proiectului „Educație Plus”. În cadrul întîlnirii au participat circa 40 părinţii și tutori ai copiilor, reprezentanţii Institutului pentru Inițiative Rurale și administrația liceului.

Scopul întîlnirii a fost de a informa părinţii copiilor despre iniţiativa facilitării educaţiei de calitate pentru copiii de provenienţă romă care urmează a fi implementată în școala din comunitate. La fel ca scop întîlnirea a avut motivarea părinţilor copiilor în vederea schimbării percepției privind importanța vitală a obținerii studiilor de calitate precum și rolul părintelui/tutorelui în procesul academic al copilului.

Dna. Tatiana Costev: Institutul pentru Inițiative Rurale a descris părinților modalitatea și condițiile facilitării procesului academic prin intermediul a 3 tipuri de asistență (voucherile educaționale) în procesul academic a copiilor pentru a îmbunătăți nivelul academic și participativ al elevilor”.

Discuția a fost prelungită cu discuții privind necesitatea acută de monitorizare de către părinți a procesului de educaţie a copiilor lor cît şi despre efectele negative a indiferenţei părinţilor faţă de procesul educaţional. La acest capitol reprezentantul Institutului a fost susținut de către administrația liceului în numele dnei. Nadejda Dobîndă (director) și dnei. Ecaterina Corja (director adjunct) care au adresat apel către părinții pentru a participa în procesul educațional al copiilor lor și în viața școlii.

Părinții copiilor au salutat iniţiativa Institutului și modalitatea de facilitare a educației prin intermediul voucherilor educaționale și găsită extrem de necesară.

Pe finalul întîlnirii părinților a fost propusă depunerea cererilor de obținere a voucherilor (interpretat și ca gest solemn de asumarea responsabilității în a supraveghea procesul educațional al copilului și participarea în toate adunările anunțate).

Această activitate este realizată de Institutul pentru Inițiative Rurale cu sprijinul Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova.