Noutăţi și evenimente

Formarea capacităților de participare civică, comunicare și a parteneriatelor

Formarea capacităților de participare civică, comunicare și a parteneriatelor

Institutul pentru Inițiative Rurale informează că în perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2013 a organizat cu succes în or. Chișinău un curs de instruire cu tema „Formarea capacităților de participare civică, comunicare și a parteneriatelor”. Trainingul a mobilizat 17 activiști din mai multe localități ale republicii (or. Comrat, s. Parcani, s. Chetrosu, s. Gribova, s. Cărpineni, or. Hîncești, or. Soroca).

Scopul trainingului a fost formarea capacităților de participare a grupurilor de inițiativă prin prisma dezvoltării parteneriatelor la nivel local și prin prisma dezvoltării capacităților de lucru cu calculatorul.

Un accent special a fost pus pe exersarea practicelor de studii non-formale participanții fiind antrenați în grupuri mici de lucru în care le-a fost propus să lucreze interactiv asupra unor teme de interes comun.

Aceasta activitate a avut și un element de noutate pentru Republica Moldova unde pentru prima data reprezentanții comunităților locale de romi au fost inițiați în bazele cunoașterii calculatorului. Majoritatea participanților au exersat în premieră asupra creării și redactării unui document Word profesionist. Mai mult decît atît, fiecare participant fiind ghidat de expert au reușit crearea propriei adrese de email.

Participanții trainingului au declarat că au rămas impresionați și satisfăcuți de volumul accumulat de informație, dar și de organizarea acestei activități. Potrivit participanților, unul dintre cele mai utile lucruri la training a fost asistența oferită pentru a putea folosi calculatorul în activitatea mediatorului comunitar, dar și suportul logistic în procesul de lucru activ în comunitate.

Această activitate a fost realizată de Institutul pentru Inițiative Rurale cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de incluziune a romilor din Republica Moldova: dezvoltarea capacităților și facilitarea participării egale”.