Noutăţi și evenimente

Comunicat de presă

Comunicat de presă

La data de 2 martie 2013 Institutul pentru Inițiative Rurale a organizat în orașul Cahul un nou training cu genericul „Metodologii în facilitarea educației de calitate, planificarea acțiunilor, metode de implementare, indicatorii de bază în monitorizare și raportare”. Activitatea face parte din proiectul desfășurat în cadrul proiectului „Educație Plus: sprijinind și dezvoltând incluziunea copiilor romi într-o școală din Republica Moldova”. Proiectul este implementat în cadrul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din s. Zîrnești, raionul Cahul, cu sprijinul Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova.

În cadrul trainingului au participat 18 profesori ai școlii din Zîrnești care sunt la moment implicați în acest proiect în calitate de facilitatori a pregătirii temelor de acasă. Scopul acestui curs de instruire a fost de a consolida cunoștințele privind educația incluzivă de calitate, dar și de a conveni asupra unui concept general privind desfășurarea eficientă a procesului de facilitare în cadrul proiectului.

Ca bază comparativă a fost propusă experiența anterioară a unui proiect similar realizat de Institutul pentru Inițiative Rurale anul trecut. În acest sens, dna. Tatiana Costev, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Rurale, a prezentat succint principalele realizări și provocări din experiențele trecute.

Expertul trainingului dl. Nicolae Dandiș a venit cu prezentarea metodelor și practicilor de incluziune a tinerilor în procesul educațional în care a pus un accent pronunțat asupra istoriilor de succes a educației incluzive.

În cadrul lucrului pe grupe participanții au convenit și asupra principalilor indicatori de progres în proiect precum media academică generală îmbunătățită, absenteismul și abandonul redus, o participare extrașcolară sporită și implicarea părinților în procesul academic al elevilor.

Participanții la training au menționat faptul că deși rezultate pozitive în incluziunea copiilor romi s-au resimțit imediat după începutul intervenției, totuși este necesară o continuare a eforturilor pe parcursul anilor viitori pentru ca impactul să fie pe termen lung, nu doar cosmetic.

Proiectul „Educație Plus: sprijinind și dezvoltând incluziunea copiilor romi într-o școală din Republica Moldova” este implementat cu sprijinul Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova.