Noutăţi și evenimente

Îmbunătățirea cooperării cu părinții copiilor ca o cheie pentru o inițiativă de succes în educația de calitate pentru copiii romi

Îmbunătățirea cooperării cu părinții copiilor ca o cheie pentru o inițiativă de succes în educația de calitate pentru copiii romi

La data de 14 martie 2013 în incita Liceului Teoretic „I. Creangă”, s. Zîrnești, raionul Cahul, a avut loc întîlnirea cu părinţii copiilor beneficiari ai voucherilor educaționale în cadrul proiectului „Educație Plus”. În cadrul întîlnirii au participat circa 15 părinţii și tutori ai copiilor care la moment beneficiază de sesiunile suplimentare de facilitare a temelor pentru acasă, precum și reprezentanţii IRI și administrația liceului.

Scopul întîlnirii a fost de a colecta primele impresii și păreri ale părinților și profesorilor în vederea impactului asupra reușitei academice a elevilor în urma beneficierii de sesiunile suplimentare de facilitare a temelor pentru acasă.

La fel ca scop întîlnirea a avut continuarea eforturilor în motivarea părinţilor copiilor în vederea schimbării percepției privind importanța implicării și participării părintelui/tutorelui în procesul academic al copilului.

La fel descris și prezentat de către Tatiana Costev, Institutul pentru Inițiative Rurale, a fost un element nou introdus în procesul de facilitare a educației de calitate, acestea fiind bonurile de vouchere educaționale eliberate părinților pentru a fi prezentate profesorilor la momentul realizării fiecărei sesiuni suplimentare de facilitare a temelor pentru acasă. Părinții/tutorii copiilor cărora beneficiază de sesiunile suplimentare au primit un număr de bonurile de vouchere educaționale egal cu numărul de sesiuni de care copiii vor beneficia pînă la finalul anului academic. Bonurile de hîrtie simbolizînd prin sine și implicării părinților în acest proces inedit de educație. La rîndul său părinții au redat primele impresii și observații asupra reușitei academice a copiilor în urma obținerii sesiunilor suplimentare, subliniind faptul că copiii mai rar acuză faptul că nu asimilează anumite teme la obiect descurcîndu-se mult mai bine la îndeplinirea temelor de acasă.

Replici pozitive asupra unei mai bune pregătiri au fost aduse și de către profesorii școlii accent fiind pus pe necesitatea și impactul deja dovedit al facilitării educației de calitate desfășurat în școala din s. Zîrnești, raionul Cahul.

Proiectul „Educație Plus: sprijinind și dezvoltînd incluziunea copiilor romi într-o școală din Republica Moldova” este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale cu sprijinul financiar al Fundaţiei Serviciilor de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova.