Noutăţi și evenimente

Comunicat de presă

Comunicat de presă

La data de 4 iulie 2013 în orașul Cahul a avut loc sesiunea II în cadrul trainingului „Metodologii în facilitarea educației de calitate, planificarea acțiunilor, metode de implementare, indicatorii de bază în monitorizare și raportare” organizat de Institutul pentru Inițiative Rurale.

În cadrul trainingului au participat 19 profesori ai școlii din satul Zîrnești, implicați în procesul de facilitare a educației de calitate cu statut de facilitatori ai sesiunilor suplimentare de pregătire a temelor de acasă. De asemenea la eveniment a fost prezent șeful Direcției Generale Învățămînt Cahul dna. Tatiana Hulub.

Scopul trainingului a fost de a evalua rezultatele obținute în urma facilitării educației de calitate, precum și de a identifica soluții în vederea îmbunătățirii metodologiei de implementare pentru perioadele viitoare.

Dna. Hulub a venit în fața participanților cu argumente pro în vederea importanței educației incluzive și metodelor speciale necesare unei realizări de succes a educației incluzive. Un accent aparte a fost pus pe necesitatea monitorizării continue a procesului de facilitare a educației de calitate, precum și pe evaluarea insucceselor în vederea evitării acestora pe viitor.

Lucrul în echipe propus participanților a fost axat asupra rezultatelor facilitării educației de calitate în special, evaluarea punctelor forte și slabe, cu ulterioare propuneri bine argumentate în vederea îmbunătățirii procesului de facilitate a educației de calitate.

Directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Rurale Tatiana Costev a făcut o prezentare a rezultatelor statistice preliminare obținute în urma facilitării educației de calitate prin intermediul sistemului de vouchere educaționale.

Concluziile participanților trainingului s-au referit la faptul că proiectul este unul de succes și are evidente rezultatele pozitive în urma facilitării educației de calitate și utilitatea programului unicat este neîndoielnică, deși totuși este necesară o continuare a eforturilor pe parcursul anilor viitori pentru ca impactul să fie unul cu termen lung.

Proiectul „Educație Plus: sprijinind și dezvoltînd incluziunea copiilor romi într-o școală din Republica Moldova” se desfășoară la moment în școala din satul Zîrnești, raionul Cahul, cu sprijinul Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova.