Noutăţi și evenimente

„Participăm pentru că vrem”

„Participăm pentru că vrem”

Între 4-5 septembrie 2010 Institutul pentru Inițiative Rurale în parteneriat cu Asociaţia Romilor „Opre o Ciacimos” din s. Minjir, raionul Hînceşti, cu asistenţa logistică a voluntarilor Corpului Păcii din Republica Moldova şi cu sprijinul financiar al Fondului Global pentru Copii a fost organizată şcoala de vară „Participăm pentru că vrem”.

Această activitate este prima de acest gen pentru comunitatea Minjir şi a avut drept scop ridicarea nivelului de activism, a spiritului de toleranţă şi înţelegere între copii de provenienţă romă şi non-romă din s. Minjir.

Şcoala de vară a durat 2 zile şi a inclus o serie de activităţi interactive şi informale menite să apropie copiii unii de alţii şi să faciliteze gîndirea critică a acestora fără stereotipuri şi prejudecăţi.

Activitatea, la care au participat 23 copii, s-a bucurat de un mare succes şi fost apreciată înalt atît de copii şi părinţii acestora cît şi de voluntarii Corpului Păcii implicaţi în această şcoală de vară.

Această activitate face parte din „Iniţiativa pentru incluziune socială” demarată de Institutul pentru Inițiative Rurale şi partenerii săi locali.

Asociaţia Romilor „Opre o Ciacimos” este partenerul local permanent al Institutului pentru Inițiative Rurale începînd cu 2007. Începînd cu 2009 IRI sprijină în mod continuu activitatea acestei organizaţii, în special lucrul cu tinerii şi elevii din comunitatea Minjir.