Proiecte și inițiative

Construim democraţia acasă: sprijinim dialogul interetnic şi cooperarea interculturală

Construim democraţia acasă: sprijinim dialogul interetnic şi cooperarea interculturală

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăţi climatul relaţiilor interetnice din Moldova, în special între populaţia titulară şi minirotăţile naţionale din raionul Cahul, prin instruire/educaţie, acţiune participativă comunitară, implicarea în procesele decizionale la nivel local.

Scopul propus se va realiza prin intermediul unui număr de activităţi precum ateliere de lucru tematice, lecţiuni publice deschise, cafenele de discuţii, emisiuni televizate, sesiuni consultative cu comunităţile etc.

În acest sens Institutul pentru Inițiative Rurale planifică să elaboreze în parteneriat cu partenerii locali un plan complex de acţiuni extracuriculare şi un program academic interactiv de 3 luni bazat pe necesităţile grupului ţintă. Acest curs va include dicipline precum educaţie civică, lidership democratic, cooperare interculturală, managementul conflictului, participare publică.

Proiectul va fi derulat în 2 localităţi din Moldova (or. Cahul şi s. Zîrneşti) şi va fi axat atît pe cursul academic integrat de educaţie civică cît şi pe educaţie non-formală.

Cadrele menţionate vor servi drept „focare” de educaţie civică şi promovare a democraţiei în regiune. Pe lîngă domeniile sus-amintite precum lidershipul democratic, cooperare interculturală, managementul conflictului, participare publică proectul va stimula grupul ţintă şi beneficiarii să identifice, să pună în discuţie sistematică şi să soluţioneze problemele curente ale comunităţolor lor.

Deasemenea, proiectul intenţionează să stimuleze/faciliteze discuţii şi pareneriate cu o serie de factori de decizie (repezentanţii minorităţilor naţionale, autorităţi centrale şi locale, grupuri de iniţiativă, ONG-uri de profil) în direcţia dezvoltării politicilor publice inclusive pentru minorităţile naţionale locale (raionul Cahul).

Acest proiect este realizat de Institutul pentru Inițiative Rurale şi partenerii săi locali cu spijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect