Proiecte și inițiative

Iniţiativa pentru incluziune socială

Iniţiativa pentru incluziune socială

Institutul pentru Inițiative Rurale implementează o iniţiativă menită să ofere continuitate eforturilor organizaţiei de a dezvolta cluburile de democraţie din comunităţile Minjir, raionul Hinceşti, şi Zîrneşti, raionul Cahul. Această iniţiativă vine să susţină programul de incluziune socială a Institutului pentru Inițiative Rurale în direcţia favorizării copiilor dezavantajaţi/marginalizaţi (cu un accent special pe copiii de provenienţă romă) în vederea promovării ideii de non-discriminare, toleranţa şi acceptare faţă de aceste grupuri marginalizate.

Aeastă iniţiativă este implementată de Institutul pentru Inițiative Rurale şi partenerii săi locali în cooperare cu administraţiile şcolilor din s. Minjir, raionul Hînceşti, şi s. Zîrneşti, raionul Cahul, cu sprijinul financiar al Fondului Global pentru Copii.

Ce vrem să facem:

  • Ne propunem să formăm/instruim un grup mixt de copii (romi şi non-romi) care să acţioneze ca şi promotori ai democraţiei, cu capacităţi de sensibilitate culturală, toleranţă faţă de aceste diferenţe, acceptare şi respect unii faţă de alţii.
  • Ne propunem să continuăm eforturile precedente începute în cadrul celor 2 şcoli (cele 2 cluburi de democraţie create în s. Minjir şi s. Zîrneşti) în vederea echipării şi mobilizării grupului ţintă şi a beneficiarilor proiectului în sensul propus de prezentul proiect.
  • Ne propunem să creăm instrumente viabile şi inovative pentru a trimite cît mai efficient mesajul proiectului către societatea din Moldova.

Proiectul va implementa următoarele activităţi: un set interactiv de educaţie civică şi activism, o şcoală de vară, 2 prezentări de cinema şi o vizită de studiu.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect