Proiecte și inițiative

Facilitarea educației de calitate pentru copiii de provenineță romă într-o școală din Republica Moldova

Facilitarea educației de calitate pentru copiii de provenineță romă într-o școală din Republica Moldova

Acest proiect este implementat cu sprijinul financiar al Fondului de Educaţie pentru Romi din Budapesta, Ungaria, pe o durată de 15 luni, scopul căruia este de a facilita procese educative de calitate în o școală din s. Zîrnești, raionul Cahul, unde-şi fac studiile elevi de provenienţă romă.

Asistența va fi realizată prin intermediul unui sistem de „vouchere” şi asistenţă individuală „tutoring” avînd ca scop final creşterea nivelului de pregătire academică a elevilor romi din școala selectată (s. Zîrnești, raionul Cahul). Beneficiarii proiectului vor putea participa în programele de educație incluzivă desfășurate în parteneriat cu administrația școlii din Zîrnești, precum și de setul complet de rechizite școlare necesar pentru realizarea unui proces calitativ de educație, dar și de ore individuale suplimentare menite să implulsioneze creșterea capacităților de pregătire a temelor de acasă. De asemenea sunt prevăzute un număr de burse de merit pentru cei mai buni elevi ai școlii. Institutul pentru Inițiative Rurale și partenerii este convins că preluarea şi multiplicarea acestei idei va contribui imediat la creşterea competitivităţii academice sănătoase în rîndurile elevilor din şcolile beneficiare, precum şi a activismului lor în societate per ansamblu.

În inițiativele anterioare Institutul pentru Inițiative Rurale şi partenerii locali au realizat mai multe studii de caz în 3 şcoli din Moldova unde-şi fac studiile elevi de provenienţă romă. În baza datelor acumulate a fost elaborată o metodologie individuală de asistenţă a elevilor, precum şi un mecanism de monitorizare şi evaluare menit să optimizeze impactul intervenţiei în şcoala menționată.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect