Proiecte și inițiative

Dezvoltînd politicele publice pro-rome în Moldova: creșterea nivelului de înțelegere și dezvoltarea capacităților

Dezvoltînd politicele publice pro-rome în Moldova: creșterea nivelului de înțelegere și dezvoltarea capacităților

Proiectul va continua eforturile inițiativelor precedente „Inițiative pentru participare” lansată de Institutul pentru Inițiative Rurale cu sprijinul RIO/OSI Budapest cu privire la creșterea participării și incluziunii romilor în societatea din Moldova. Proiectul se axează primordial pe creșterea nivelului de înțelegere, dezvoltare a capacităților și acțiuni de advocacy în rîndurile societății civile și autorităților publice în vederea dezvoltării capacităților instituțiilor/persoanelor pentru o mai bună planificare, implementare, monitorizare și raportare pe marginea proceselor de dezvoltare a politicilor publice pentru romi, precum și a altor procese de dezvoltare relevante.

Odată cu lansarea proiectului Institutul pentru Inițiative Rurale a început pregătirea unei noi inițiative privind dezvoltarea politicilor publice ce favorizează romii în Moldova – „Platforma politicii publice pentru romi” care va servi ca și cadru consultativ în procesul de revizuire și îmbunătățire a politicilor publice existente.

În cadrul proiectului vor fi încurajate parteneriatele dintre organizații locale și autoritați publice. În acest sens organizațiile/persoanele interesate în cooperare pe marginea acestui proiect sunt încurajate să ne contacteze.

De asemenea, Institutul pentru Inițiative Rurale va întreprinde acțiuni de lobby pentru aderarea Moldovei la Decada de incluziune a romilor.

Proiectul „Dezvoltînd politicele publice pro-Rome în Moldova: creșterea nivelului de înțelegere și dezvoltarea capacităților” este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale în parteneriat cu Institutul pentru o societate deschisă/OSI din Budapesta.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect