Proiecte și inițiative

Creșterea nivelului de incluziune a romilor din Republica Moldova: dezvoltarea capacităților și facilitarea participării egale

Creșterea nivelului de incluziune a romilor din Republica Moldova: dezvoltarea capacităților și facilitarea participării egale

Pe perioada septembrie 2012 – septembrie 2013 Institutul pentru Inițiative Rurale cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova va implementa o nouă inițiativă care își propune creșterea nivelului de participare și incluziunie a romilor în societate.

Inițiativa se va axa primordial pe facilitarea participării echitabile a romilor în societatea moldovenească prin acțiuni de sensibilizare, mobilizare și dezvoltarea capacităților organizațiilor, grupurilor de inițiativă și activiștilor de etnie romă, precum și altor factori de interes din Republica Moldova ce promovează incluziunea romilor.

Prin implementarea activităților în cadrul inițiativei date Institutul pentru Inițiative Rurale își propune să dezvolte capacitățile în rîndurile membrilor a 6 comunități de romi din Moldova cu scopul de ai motiva la o mai buna participare în viața publică, la un mai bun acces la serviciile și oportunitățile locale existente precum și la o mai bună cunoaștere și exercitare a drepturilor sale. Pe de altă parte proiectul va dezvolta participarea comună între cetățenii de proveniență romă și non-romă precum și cooperarea cu Administrația Publică Locală.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect