Proiecte și inițiative

Programul de premii „Cel mai bun elev al școlii” și „Cel mai activ elev al școlii”

Programul de premii „Cel mai bun elev al școlii” și „Cel mai activ elev al școlii”

Ce este acest program?
În ce constă programul?
De unde a venit ideea? Scurt istoric.
Unicitatea programului
În ce constau premiile
Primele succese ale programului
Cine poate să participe în concurs?
Cînd este anunțat programul?
Procedura de înscriere în concurs
Selectarea cîștigătorilor
Termenii limită

Ce este acest program?

Programul „Cel mai bun elev al școlii” și „Cel mai activ elev al școlii” este o inițiativă a Institutului pentru Inițiative Rurale și a partenerilor săi locali. Programul are menirea să stimuleze motivația de studiu și competiția academică sănătoasă în comunităţile rurale dezavantajate, în vederea ridicării nivelului de performanţă academică şi activism extra-școlar în rîndurile elevilor. Inițiativa este sprijinită financiar în parte de Institutul pentru Inițiative Rurale, Fondul Global pentru Copii din Washington, D.C., SUA, antreprenori locali și persoane interesate în promovarea scopului acestui program.

În ce constă programul?

Programul constă în aprecierea a 2 elevi la sfîrșit de an academic în mai multe școli din Republica Moldova; unul care a dat dovadă de o excelentă performanță academică și altul care a dat dovadă de activism în activități curriculare și extra-curriculare.

De unde a venit ideea? Scurt istoric.

Ideea de a susține elevii ce-și fac studiile în instituții școlare din localități rurale a apărut ca urmare a realizării unor proiecte pilot menite să crească nivelul de incluziune în comunități rurale unde locuiesc compact sau mixt reprezentanți ai minorităților naționale din sudul Republicii Moldova.

Pe parcursul mai multor proiecte realizate de Institutul pentru Inițiative Rurale începînd cu anul 2004 echipa de implementare a avut ocazia să analizeze o serie de aspecte ce țin de integrarea copiilor în școală. Una din principalele constatări a fost performanța academică, participarea școlară și extra-școlară, spiritul de concurență, dar și motivația personală de a studia în rîndurile elevilor din mediul rural este mai joasă comparativ cu localitățile urbane ce beneficiază de o infrastructura a serviciilor aferente unui proces eficient de studiu (clase amenajate și comode, echipament și materiale didactice necesare, biblioteci renovate și săli de lectură funcționale, cluburi de interese, centre multimedia pentru elevi și profesori, suficiente cadre didactice calificate, etc.).

Începînd cu anul 2011 Institutul pentru Inițiative Rurale a decis lansarea programelor de premii „Cel mai bun elev al școlii” și ”Cel mai activ elev al școlii” – un concurs anual menit să stimuleze motivația de studiu și competiția loială în comunităţile rurale dezavantajate în vederea ridicării nivelului de performanţă academică şi activism extra-școlar în rîndurile elevilor. La baza programului a stat un vast volum de experiență acumulat prin diferite proiecte implementate de IRI pe parcursul a 10 ani de activitate a organizației cu sprijinul partenerilor locali și internaționali.

Inițial (2011) programul a fost lansat în 2 comunități din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul): satele Alexanderfield și Zîrnești. Ulterior, începînd cu anul 2012 a fost posibilă extinderea programului în satul Mingir, raionul Hîncești, și satul Gribova, raionul Drochia.

În septembrie 2014 Institutul pentru Inițiative Rurale își propune să lanseze inițiative similare în alte 2 comunități ale țării.

Unicitatea programului

Unicitatea programului „Cel mai bun elev al școlii” și „Cel mai activ elev al școlii” constă în faptul că programul se orientează doar către localitățile rurale și are un caracter permanent. Dacă alte programe similare existente în țară au un caracter izolat și de multe ori cu un puternic caracter de reclamă a unei sau altei companii comerciale, programul de premii IRI are un caracter durabil (de cel puțin 5 ani). Pentru început trebuie să depunem eforturi ca să asigurăm acestei inițiative o durabilitate de 10 sau chiar 15 ani. Pentru acesta sigur că vom avea nevoie de sprijinul Guvernului RM, a fundațiilor interesate în dezvoltarea programului, și de ce nu a cetățenilor care văd sens în lucrul pe care-l face Institutul pentru Inițiative Rurale.

În ce constau premiile

Finaliștilor programului de premii „Cel mai bun elev al școlii” și „Cel mai activ elev al școlii” le sunt înmînate diplome (recunoscute și de Direcțiile Generale Învățămînt), cadouri de preț și bănești. Valoarea cadourilor diferă de la o localitate la alta în funcție de mărimea contribuției locale. Institutul pentru Inițiative Rurale cu sprijinul Fondului Global pentru Copii oferă anual o sumă fixă ce constituie „baza” financiară a programului.

Primele succese ale programului

În perioada 2011-2014 Institutul pentru Inițiative Rurale împreună cu partenerii au reușit să premieze un număr de 36 elevi. În acest an IRI preconizează premierea a cel puțin 11 elevi în 6 școli din 3 raioane ale țării.

Succesele acestui program au fost remarcate nu doar de elevi și părinți, dar și de administrațiile celor 4 școli care au remarcat schimbări pozitive ce țin de competitivitatea crescută în rîndul elevilor din cadrul școlilor beneficiare.

Institutul pentru Inițiative Rurale împreună cu partenerii săi salută orice efort îndreptat în scopul susţinerii şi promovării acestei inițiative în orice şcoală din Republica Moldova.

Institutul şi partenerii săi sunt convinşi că preluarea şi implementarea acestei idei va contribui în termen scurt și mediu la creşterea competitivităţii academice sănătoase în rîndurile elevilor din şcolile beneficiare, precum şi a activismului lor în localitatea de baștină, dar și în societate per ansamblu.

Cine poate să participe în concurs?

La concurs au posibilitatea să participe toți elevii din clasele V-XII din școala selectată de IRI.

Cînd este anunțat programul?

Programul este declarat deschis la începutul fiecărui an de studiu în cadrul ceremoniei de deschidere oficiale (septembrie). Informația despre program este afișată pe tot parcursul anului pe panoul informativ a fiecărei școli.

Procedura de înscriere în concurs

Modalitatea de aplicare:
Elevii doritori de a participa la acest concurs trebuie să completeze o scrisoare de intenție și să o lase la secretariatul școlii.

Criterii de participare:
Elevii doritori de a participa la acest concurs trebuie să atragă atenția asupra următoarelor condiții de participare.

Premiul „Cel mai bun elev al școlii”:

  • media anuală a elevului trebuie să fie nu mai mică de nota 8;
  • elevul trebuie să dea dovadă nu doar de o medie academică bună ci și de o creștere a reușitei academice față de anii precedenți de studii;
  • participarea la olimpiade și alte concursuri academice, constituie un avantaj.

Premiul „Cel mai activ elev al școlii”:

  • elevul care tinde la premiul „Cel mai activ elev al școlii” trebuie să participe activ în activitățile extra – curriculare atît în cadrul şcolii cît şi în afara şcolii (cluburi de dezbateri, grupuri de interes, acțiuni ecologice sau de mobilizare comunitară etc.), implicarea căruia nu afectează negativ procesul eficient de studiu formal;
  • elevul trebuie să se deosebească prin comportament exemplar și atitudine de stimă față de cei din jur.
Selectarea cîștigătorilor

Selectarea cîștigătorilor se face de către administrația școlii (senatul) în comun cu echipa IRI. Decizia finală este consemnată într-un act de decizie formal unde se prezintă argumentele.

Termenii limită

În ajunul finisării anului de studii (25 mai), cînd este posibila evaluarea dinamicii performanțelor academice, este data limită a depunerii formularelor de participare completate.

Rezultatele concursului sunt solemn anunțate la finalizarea anului de studii (careul solemn de închidere – 31 mai).

Toate comunicate de presă pentru acest proiect