URL to article: http://www.iri.md/projects/p-3.html


Împreună cu tînărul rom

Împreună cu tînărul rom

Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Europei, EYF, Strassbourg, în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul şi Biroul Relaţii Interetnice.

Proiectul a avut ca obiectiv central organizarea unei conferinţe internaţionale care să pună în discuţie publică pentru prima dată în Moldova problema aderării Moldovei la iniţiativa „Decada de incluziune a romilor”, precum şi problemele principale cu care se confruntă tinerii romi la etapă dată în Republica Moldova.

Conferinţa a găzduit reprezentanţii unor organizaţii pentru drepturile omului şi tineret din Moldova, România, Bulgaria şi Ungaria urmărind în mod special crearea unui schimb de experienţe şi practici pozitive privind problemele menţionate. Ca rezultat al acestei activităţi a fost creată „Reţeaua Transbalkanică” ce reuneşte organizaţiile şi instituţiile participante cu scopul de a continua comunicarea şi informarea reciprocă pe marginea problemelor de tineret la nivel european.

Acest proiect a fost prima activitate de nivel internaţional organizată de Institutul pentru Inițiative Rurale.