URL to article: http://www.iri.md/projects/p-33.html


Asistență acordată familiilor vulnerabile și copiilor lor pentru o educație mai buna

Asistență acordată familiilor vulnerabile și copiilor lor pentru o educație mai buna

În Republica Moldova, familiile cu mulți copii se află într-o situație extrem de vulnerabilă. Aceasta se datorează faptului că economia moldovenească continuă să fie foarte instabilă (în 2016 Moldova este în continuare cea mai săracă țară din Europa). Criza din sectorul financiar al Moldovei este departe de a fi depășită, acesta afectînd bunăstarea multor familii.

Sistemul slab de protecție a copilului în Moldova face ca problema să sporească. Astfel, multe familii devin extrem de vulnerabile la șocurile de sărăcie, în special în timpul rece al iernii.

Lipsiți de resurse pentru acoperirea costurilor ce țin de acoperirea necesităților de bază, cum ar fi: încălzirea, alimentarea, îmbrăcăminte, produse de igienă, medicamente – este puțin probabil ca aceste familii să ofere condiții favorabile pentru o bună educație a copiilor lor. În acest sens, mulți copii sunt condamnați să moștenească destinul trist al părinților lor.

Răspunsul Institutului pentru Inițiative Rurale la această situație

Ca răspuns la problemele descrise IRI a venit cu inițiativa „Asistență acordată familiilor vulnerabile și copiilor lor pentru o educație mai buna” implementată cu sprijinul Fondul Bulgar pentru Orfani și partenerilor locali. Proiectul presupune următoarele acțiuni.

  1. În parteneriat cu autoritățile publice locale oferă asistență relevantă pentru un număr de familii cu scopul de a atenua impactul imediat al șocurilor sărăciei.
  2. Se focusează pe eliminarea obstacolelor din calea unei educații de calitate pentru copiii din familiile beneficiare (hrană, îmbrăcăminte, produse de igienă, seturi de rechizite școlare complete, în cazul în care este nevoie acoperă și alte necesități de bază, cum ar fi costurile pentru hrană la cantina școlară, o parte din cheltuielile de încălzire pentru familiile vulnerabile etc.).
  3. Oferă oportunități pentru oamenii săraci care permit valorificarea competențelor lor antreprenoriale în procesul de construire a unui model de micro-finanțare a întreprinderilor auto-suficiente.

Institutul pentru Inițiative Rurale folosește infrastructura de proiect pentru a spori conștientizarea cu privire la necesitatea de a împuternici familiile cu mulți copii, astfel încît acestea să devină mai puternice și mai autosuficiente.