Proiecte și inițiative

ORIS II – Institutional Support

ORIS II – Institutional Support

Scopul de bază a proiectului dat fiind pregătirea terenului pentru petrecerea unor acţiuni practice privind participarea publică a comunităţilor defavorizate de romi în vederea elaborării ulterioare a unor politici publice echitabile menite să asigure o mai bună coeziune socială a grupurilor vizate.

În cadrul acestui proiect Institutul pentru Inițiative Rurale a elaborat un ghid pentru promovarea participării publice în comunităţi „Ce este participarea: un ghid pentru activişti sociali” distribuindu-l la peste 50 de reprezentanţi ai comunităţilor vizate, inclusiv la aproximativ 30 de organizaţii locale şi naţionale din Republica Moldova. De asemenea au fost organizate o serie de întîlniri cu diferiţi reprezentanţi ai comunităţilor rome din regiunile de sud şi centru, o serie de traininguri şi alte activităţi formale şi informale, toate menite să dezvolte spiritul de participare a comunităţilor de romi vizate.