Cine suntem?

Institutul pentru Inițiative Rurale (succesorul „Ograda Noastră” ONG din martie 2017) este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit şi de interes public ce urmăreşte promovarea spiritului de inițiativă socio-economică în comunitățile rurale din Republica Moldova avînd ca rezultat îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și a aspirațiilor lor pentru o societate mai bună, mai echitabilă și mai prosperă.

IRI va continua misiunea „Ograda Noastră” ONG de a facilita procese de dezvoltare în comunități dezavantajate prin prizma educației de calitate, a participării civice și incluziunii sociale, dar va realiza și obiective noi precum dezvoltarea inițiativelor socio-economice din zonele rurale, îmbunătățirea actului de guvernare la sate, precum și promovarea conceputului de mobilitate academică și profesională.

IRI nu este afiliată politic, își expune opiniile indepenent și activează în spiritul valorilor democrației, a dialogului și cooperării în interesul cetățeanului.

Misiunea noastră

Alarmați de nivelul general de sub-dezvoltare și izolare a comunităților rurale din Republica Moldova, precum și de decalajul îngrijorător a dinamicii de dezvoltare între mediul urban și rural, misiunea IRI este de facilita inițiative ce generează sau facilitează procese de dezvoltare în comunităţi dezavantajate/marginalizate din Republica Moldova.

Direcții de activitate

Direcțiile principale de activitate ale IRI sunt activități și politici care:

  • promovează spiritul de coeziune socială și incluziune în Republica Moldova;
  • îmbunătățesc calitatea educației în mediul rural din Republica Moldova;
  • îmbunătățesc actul de guvernare în satele și orașele mici ale țării;
  • impulsionează spiritul de participare și activism civic în interesul comunității;
  • edifică spiritul de inițiativă socială și economică a comunităților din mediul rural;
  • promovează conceputul de mobilitate academică și profesională în mediu rural.
Cooperare

Institutul pentru Inițiative Rurale este deschis pentru cooperare cu orice actor social sau instituţie cointeresată în dezvoltarea spiritului de inițiativă socială și economică în comunitățile rurale din Republica Moldova.

Pentru o propunere de cooperare puteți să ne contactați prin email office@iri.md sau ne puteți trimite un mesaj folosind formularul de pe pagina de contact.