Noutăţi

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Vineri, 25 februarie a avut loc masa rotundă sub denumirea „Incluziune socială la nivel local: realizări şi provocări de viitor” care face parte din proiectul nostru „Construim democraţia acasă: sprijinim dialogul interetnic şi cooperarea interculturală”. Ţinem să menţionăm că activitatea a fost realizată în parteneriat cu USAID în cadrul programului AED pentru consolidarea societăţii civile.

Evenimentul a reunit circa 17 persoane, reprezentanţi a mai multor minorităţi naţionale şi grupuri de iniţiativă din raionul Cahul (cehi, bulgari, evrei, romi, nemţi, ucraineni, găgăuzi, grupul de iniţiativă din s. Alexanderfeld, raionul Cahul) reprezentantul Consiliului Raional Cahul, precum şi reprezentanţi ai mediuluii academic (pro-rectorul al Universităţii de Stat din Cahul, profesori).

În cadrul evenimentului a fost discutat despre conceptul de incluziune socială şi implicaţiile sale, precum şi despre incluziunea socială pe dimensiunea minorităţi naţionale. După cum a fost preconizat, Institutul pentru Inițiative Rurale a prezentat Memorandumul elaborat în cadrul proiectului în conţinutul său avînd descrise problemele identificate cu care se confruntă minorităţile naţionale din raionul Cahul şi respectiv recomandările pentru îmbunătăţirea situaţiei minorităţilor naţionale din raionul Cahul.

La fel participanţilor li s-a propus vizionarea unui slide-show despre realizările în cadrul proiectului „Construim democraţia acasă: sprijinim dialogul interetnic şi cooperarea interculturală”, precum şi în alte iniţiative locale axate pe sprijinirea incluziunii sociale la nivel local.

Este de menţionat faptul că atmosfera prietenoasă a evenimentului a permis participanţilor împărtăşirea impresiilor şi opiniilor. De exemplu, Elena Ghidu a menţionat: „Pînă la momentul dat am avut o părere total diferită şi destul de restrînsă despre conceptul incluziunii sociale; datorită discuţiilor avute loc în cadrul evenimetului orizontul cunoştinţelor mele a fost extins în ceea ce priveşte înţelegerea acestui concept”. Reprezentantul Consiliului Raional Cahul dna. Valentina Rogai a menţionat faptul că este plăcut surprinsă de activitatea organizată. A menţionat utilitatea acută a iniţiativei iRi, dar şi necesitatea eforturilor conjugate pentru activităţi eficiente de viitor.

Ca follow-up al acestui evenimet urmează transmiterea Memorandumului către Consiliul Raional Cahul pentru a fi examinat şi iniţierea lucrului în vederea elaborării unui plan local de actiune pentru îmbunătăţirea situaţiei minorităţilor naţionale din regiune.