Noutăţi

Eveniment marca iRi ce promovează activismul civic în comunități rurale în Republica Moldova

Eveniment marca iRi ce promovează activismul civic în comunități rurale în Republica Moldova

Împuternicire comunitară la nivel local înseamnă mai multe lucruri. În linii mari aceasta înseamnă simplu: comunități deschise unde oamenii se implică activ și sistematic în rezolvarea multiplelor probleme ale comunității.

E posibil acest lucru în Moldova? În viziunea Institutului pentru Inițiative Rurale (iRi) aceasta este posibil. Cu mult efort, cu multă comunicare, în timp – dar este posibil.

În acest scop iRi a organizat un eveniment regional de schimb de bune-practici intitulat „La nord – de la egal la egal”. Evenimentul a avut loc la 6 aprilie 2017 în or. Balți.

Ideea principală a evenimentului a fost de a împărtăși experiența comunităților etnice implicate în proiectul „Împuternicirea comunităților etnice din Moldova”, în mod special experiența legată de implicarea civică a celor 7 grupuri de inițiativă din 6 sate și or. Edineț (s. Chetrosu, s. Maramonovca, s. Baroncea și s. Gribova, r-ul Drochia, s. Nihoreni, s. Mihăileni, r-ul Rîșcani și or. Edineț).

La eveniment au participat și reprezentanți ai APL (primari, vice-primari, consilieri locali, consilieri municipali etc.) și ai societății civile din regiune care au salutat inițiativa iRi și și-au exprimat disponibilitatea de cooperare pe marginea ideii de împuternicire a comunităților locale.

„Salut lucrul iRi și a grupului de inițiativă local s-au făcut lucruri însemnate pentru sat. APL susține și în continuare inițiativa, căci tot ce se face este pentru binele comunității”, a menționat Chiril Macovețchi, primar s. Gribova, r-ul Drochia.

Invitatul de onoare al evenimentului a fost Dave Beckwith, trainer de talie internațională în dezvoltare și organizare comunitară, planificarea strategică, SUA, care a facilitat evenimentul și a încurajat toți factorii de interes prezenți să valorifice potențialul celor 7 grupuri de inițiativă și să sprijine inițiativele ce au drept scop angajarea civică a comunităților locale.

În perioada iulie-septembrie 2017 în scopul sprijinirii ideii de schimbare prin activism civic iRi urmează să organizeze alte 2 evenimente regionale în centrul și sudul RM.

Pentru crearea unei imagini mai clare privind această sau altă inițiativă a Institutului pentru inițiative Rurale vă invităm să accesați site-ul nostru www.iri.md