Noutăţi

Clubul primarilor prietenoși. Ediția I

Clubul primarilor prietenoși. Ediția I

„Clubul primarilor prietenoși” – un eveniment realizat de Institutul pentru Inițiative Rurale, ce a pus în discuție la nivel de administrație publică locală necesitatea impulsionării activității în domeniul tineret, în mod special prin intermediul elaborării și implementării planurilor locale de acțiune pentru sectorul tineret. În prezent, în ciuda faptului că există cadrul legal favorabil dezvoltării sectorului de tineret din țară, totuși la nivel local constatăm cu îngrijorare o totală absență a mecanismului de transpunere în realitate a acestui cadru de politici.

Evenimentul a fost organizat urmare a unei serii de întîlniri consultative cu mai multe grupuri de tineret din țară pe parcursul anului 2017 și a avut drept scop informarea, motivarea și echiparea primarilor pentru o activitate mai eficientă în domeniul tineret.

În cadrul evenimentului au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale (nivel I și II) din 11 localităţi ale țării (primari, vice primari, specialiști de tineret, consilieri sătești și raionali). Aceştia au apreciat utilitatea evenimentului, mulţi recunoscînd că anterior nu cunoşteau despre prevederile legale în domeniu.

„Subiectul TINERET este unul foarte actual și în cadrul acestui eveniment s-a abordat pe o dimensiune mai largă și mai complexă. La fel, am făcut cunoștință cu literatura de specialitate pe domeniu tineret (Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020, Hotărîrea de Guvern cu privire la tineret, Planul de acţiuni), despre care eu din păcate nu cunoșteam”, a afirmat Fiodor Topciu, primar, s. Tomai, UTA Găgăuzia.

Octavii Ivanov, expert în cadrul Congresului Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM) a făcut o prezentare la subiectul „Modalități practice de implementare a strategiei naționale în domeniul de tineret la nivel local: strategia locală, plan local, buget local” şi a facilitat un workshop prin care a invitat reprezentanţii APL să genereze idei pentru re-vitalizarea sectorului tineret.

Acest eveniment a fost realizat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și partenerii locali cu sprijinul Fondului Canadian pentru Dezvoltare Locale.

Mai multe fotografii de la eveniment vedeți pe pagina de Facebook a Institutului pentru Inițiative Rurale: