Noutăţi

Tineri, diverși și dinamici învață despre schimbare

Tineri, diverși și dinamici învață despre schimbare

În perioada 27–29 aprilie 2018 Institutul pentru Inițiative Rurale a mobilizat 100 de tineri din 20 comunități rurale ale RM pentru a participa la un curs de formare inovativ menit să inițieze un proces de învățare de lungă durată. Energici și dornici de a produce schimbarea în comunitățile din care provin, tinerii s-au înscris la trainingul „Academia ProCivic: Promovarea drepturilor omului prin prisma activismului comunitar”.

Timp de 3 zile tinerii au descoperit lucruri și idei noi. Ce este comunitatea? Ce este un proces participativ de luare a deciziilor? Care sunt resursele comunității? Cine sunt principalii actorii comunitari? Acestea au fost doar cîteva din subiectele abordate în cadrul trainingului.

Scopul general al trainingului a fost de a spori angajamentului civic al tinerilor în comunitate prin oferirea instrumentelor concrete de participare civică. Tinerii au învățat să valorifice oportunitățile existente și să acționeze în baza perspectivei drepturilor omului în procesul de consolidare a unei comunități incluzive ce combate stereotipurile, prejudecățile și a alte bariere ce servesc drept obstacole pentru un dalog și interacțiune democratică.

Academia a fost structurată pe sesiuni plenare si pe grupe care pe toată durata treningului au fost combinate în așa fel ca să ofere cel mai prielnic cadru de învățare, dialog și schimb de idei. Sesiunile de lucru în cadrul „Academiei ProCivic” au fost conduse de traineri cu experiență extinsă de lucru cu tineri și practici de dezvoltare comunitară: Radion Velcev, Victoria Matveev, Laurenția Filipschi.

„Întreg evenimentul a creat o atmosferă de comunicare deosebit de favorabilă pentru cei 100 de tineri din diverse medii (culturale, lingvistice și etnice) din cele 20 comunități din Republica Moldova”, a afirmat Elena Țurcan, coordonator de programe, Institutul pentru Inițiative Rurale.

Academia a pus totodată și bazele unei rețele largi de comunicare și socializare pentru tineri.

„Niciodată încă nu am avut posibilitatea să particip la astfel de evenimente. Așteptam să fie plictisitor și nu-mi imaginam că pot învăța ceva util și practic. Acum știu cît de interesant se poate învăța participarea comunitară. Abia aștept să practic în comunitatea mea cele descoperite, precum și șă particip la Academia ProCivic II”, a afirmat dintr-un avînt Anghelina Chirilova, eleva în clasa a X din or. Otaci, Republica Moldova.

Institutul pentru Inițiative Rurale va realiza un numar de 3 traininguri pentru a oferi tinerilor o serie de de cunoștinte, practici și instrumente de lucru în vederea dezvoltării comunitare și personale. Urmatoarea sesiune a Academia ProCivic II este planificată pentru luna August 2018.

Acest eveniment face parte din cadrul proiectului: „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova” implementat de Reprezentanța Fundației Elvețiene Terre des Hommes Moldova (Tdh), cu suportul financiar al Uniunii Europene, în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și cu susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Mai multe fotografii de la eveniment vedeți pe pagina de Facebook a Institutului pentru Inițiative Rurale: