URL to article: https://www.iri.md/news/n-175.html


TERMEN EXTINS: În atenția ONG-urilor ce activează pe teritoriul raionului Drochia

TERMEN EXTINS: În atenția ONG-urilor ce activează pe teritoriul raionului Drochia

În vederea eforturilor Institutului pentru Inițiative Rurale și a partenerilor de a consolida capacitățile ONG-urilor locale din zonele rurale ale țării, invităm organizațiile societății civile (ONG-uri, sindicate, platforme de tineret, asociații de părinți etc.) ce activează pe teritoriul raionul Drochia să participe la concursul public de selectare a membrilor Platformei regionale pentru o bună guvernare.

Procesul de selectare va fi unul simplist și va exclude orice fel de discriminare în raport cu organizațiile ce întrunesc criteriile de mai jos.

Criterii de selectare:
  1. Interes sporit în subiecte bunei guvernări și participării civice.
  2. Dorință de a schimba în bine dialogul între societate civilă și APL.
  3. Disponibilitate de a participa la ședințele platformei (nu mai rar de 2 ori anual).
  4. Disponibilitatea de a contribui logistic la organizarea forumului Platformei pentru o bună guvernare care se va desfășura în luna mai, 2020 în orașul Drochia.

Misiunea Platformei regionale pentru o bună guvernare este de a capacita societatea civilă să se implice activ în procesele decizionale la nivel local și să contribuie în spirit critic, dar constructiv la elaborarea politicilor participative la nivel local asigurînd actul bunei guvernanțe ce răspunde nemijlocit nevoilor societății.

Platforma regională pentru bună guvernare este o structură apolitică, ce funcţionează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică ce activează pe teritoriul raionului Drochia.

ONG-urile interesate să facă parte din Platforma regională pentru o bună guvernare sunt invitate să expedieze următoarele documente:

  • CV-ul organizației.
  • Scrisoare de intenție (max 1 pag.).

Documente pot fi depuse în limba română sau rusă, după dorință, doar în format electronic la adresa de email office@iri.md și/sau turcan.iri@gmail.com cu titlu al mesajului Partener regional_denumirea organizației pînă la data de 31 martie, 2020, ora 18:00.

Pentru orice întrebări sau informație adițională cu privire la procesul de aplicare, vă rugăm să ne contactați prin email office@iri.md și/sau turcan.iri@gmail.com

Această activitate face parte din cadrul proiectului „Guvernăm împreună” implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și partenerii locali în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Institutul pentru Iniţiative Rurale (iRi) este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit și de interes public ce urmărește promovarea spiritului de iniţiativă socio-economică în comunităţile rurale din Republica Moldova avînd ca rezultat abilitarea civică și antreprenorială a locuitorilor de la sate, avansarea democraţiei participative la nivel local și îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor din zonele rurale ale ţării.