Noutăţi

Turismul rural – o oportunitate de dezvoltare care nu trebuie ratată

Turismul rural – o oportunitate de dezvoltare care nu trebuie ratată

La 13 mai 2021 iRi a reunit virtual reprezentanți din 36 comunități rurale, aleși locali, experți naționali și internaționali într-o sesiune de instruire axată pe dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova. Evenimentul a stârnit interes viu din partea participanților care au avut ocazia să învețe despre multiplele fațete ale turismului rural, dar și despre experiențele altor țări precum Ungaria și SUA.

În prima parte a webinarului s-a discutat despre conceptul turismului autentic, dar și despre anumite realități și perspective în vederea dezvoltării turismului rural în Republica Moldova.

Vera Garciu, expert în cadrul Centrului de informare turistică, UTA Găgăuzia, a prezentat exemple de servicii turistice deja create în mediul rural din RM și a vorbit despre anumite oportunități de dezvoltare a unui produs turistic în colaborare cu autoritățile locale și alți factori de interes:

„Pentru a face vizitatorii interesați de comunitatea Dvs, produsul turistic pe care îl oferiți trebuie să fie integru și să propună servicii diversificate, altfel oamenii vor alege să meargă în altă parte”. – Vera Garciu, Centrul de informare turistică, UTA Găgăuzia.

Valeriu Prohnițchi, economist și cercetător, a venit cu o evaluare statistică mai amplă asupra ofertei și cererii turismului rural în Republica Moldova, dar și a barierelor de dezvoltăre a acestuia. Unele din provocările principale menționate de expert sunt lipsa experienței RM în domeniul turismului, lipsa unei mentalități antrprenoriale, absența unei infrastructuri comunitare adecvate și problemele ecologice în mediul rural. Dl. Prohnițchi a mai menționat că turismul rural din țara noastră trebuie văzut ca parte integrantă a dezvoltării rurale:

„În Republica Moldova turismul rural poate fi ca o activitate economică mai degrabă complementară, decât alternativă. La nivelul comunităților rurale sunt necesare organizații care să coaguleze eforturile, să construiască parteneriate și să promoveze idei de scară geografică mai mare”. – Valeriu Prohnițchi, economist.

Partea a doua a evenimentului a fost dedicată istoriilor de succes la nivel internațional. Experții americani au împărtășit cu participanții trainingului din experiențele transformării comunităților prin prisma dezvoltării turismului rural în comunitățile mici și slab dezvoltate din Statele Unite ale Americii și Ungaria. Experții au venit și cu câteva recomandări pentru creșterea actractivității turistice locale și promovarea produselor locale în RM:

„Când vorbim despre turism, trebuie să ne gândim cum putem abilita comunitățile, oamenii din comunități. În centru strategiei de dezvoltare a turismului trebuie pus accentul pe abilitarea comunităților locale și pe dezvoltarea unei viziuni comune”. – Great Lakes Community Action Partnership (GLACP), SUA.

„Dacă doriți să aveți o comunitate de succes, este foarte important să construiți relații și să ascultați oamenii din propria comunitate. Turismul rural vă aduce o mulțime de probleme și nemulțumiri (zgomot, deșeuri, drumuri rele), dar MEM Plus este acolo pentru a utiliza unele dintre abilitățile pe care le-ați învățat în cadrul programului. Este esențial ca în acest proces să creați o colaborare strânsă între toate cele 3 sectoare: grupul LIGA, comunitatea și administrația publică locală”. – Elizabeth Balint, Great Lakes Community Action Partnership (GLACP), SUA.

„Acest curs are drept scop împuternicirea membrilor comunității în vederea dezvoltării unor abilități noi de a schimba calitatea vieții în comunitățile noastre partenere”. – Tatiana Coșuleanu, Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi).

Webinarul face parte din cursul de 5 traininguri organizate pentru 36 comunități partenere în cadrul proiectului „Împuternicirea comunităților etnice – MEM PLUS” implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) în parteneriat cu Great Lakes Community Action Partnership cu suportul financiar al Departamentului de Stat SUA.