Educație Plus III

Educație Plus III

Proiectul va continua eforturile Institutului pentru Inițiative Rurale și Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova în a sprijini incluziunea socială în cadrul comunităților de romi din Republica Moldova.

Cu acest proiect inovativ Institutul pentru Inițiative Rurale își propune să ofere societății un model alternativ de educație de calitate bazat pe vouchere.

Scopul general al proiectului este de a facilita procese educaționale formale și non-formale din școlile selectate pentru ca copiii romi să fie mai integrați în școală. Proiectul se axează pe diminuarea decalajului educațional dintre copiii romi și non-romi, scăderea ratei de absenteism și abandon școlar, precum și va motiva interacțiunea prietenoasă, dialogul și încrederea dintre copii, părinți și profesori. Noua inițiativă va fi implementată în comuna Zîrnești, raionul Cahul, și satul Gribova, raionul Drochia.

Asistența proiectului constă în oferirea unor vouchere educaționale (echivalate în rechizite și auxiliare școlare necesare pentru un proces educațional de calitate) copiilor dezavantajați cu un accent pe copiii de proveniență romă. De asemenea, copii vor beneficia de sesiuni calitative de facilitare a temelor de acasă, precum și de voucher-e alimentare care vor putea fi folosite la cantina școlii.

Simultan proiectul va dezvolta capacități în rîndul mai multor actori și factori de interes locali, regionali, naționali în vederea unei mai bune înțelegeri și intervenții pentru a putea face față eficient provocărilor și solicitărilor legate de educație de calitate în comunitatea respectivă.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect