Proiecte

Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova

Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova

Proiect finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să consolideze protecția drepturilor omului și să combată discriminarea minorităților etnice în 20 de comunități din Republica Moldova, răspunzînd, astfel, obiectivului global al Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului (IEDDO) – „Îmbunătățirea și monitorizarea respectării și protecției drepturilor omului și combaterea discriminării celor mai vulnerabile grupuri din Republica Moldova” și, în mod special, Obiectivului Specific trei – „Susținerea protecției persoanelor care aparțin minorităților etnice”.

Pentru realizarea obiectivelor, proiectul prevede implicarea următoarelor grupuri țintă: copiii și părinții acestora; cadrele didactice; membrii echipelor multidisciplinare; membrii comunităților și reprezentanții autorităților publice locale din 20 comunități beneficiare, din 15 raioane ale Republicii Moldova.

Cine implementează proiectul?

Proiectul este implementat de către Terre des hommes Moldova (Tdh), în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum și cu implicarea și participarea activă a copiilor și tinerilor, profesioniștilor de la nivel local și a membrilor comunității.

Ce ne propunem să obținem?
 • Să consolidăm rolul școlii în educarea și promovarea toleranței, egalității de gen, a diversității și incluziunii;
 • Să consolidăm angajamentul civic și să împuternicim minoritățile etnice pentru a lua poziție și a lupta cu stereotipurile și prejudecățile, precum și pentru a-și promova respectarea drepturilor prin facilitarea dialogului interetnic;
 • Să împuternicim comunitățile locale să faciliteze accesul minorităților etnice în sistemele locale de protecție.
Cine vor fi beneficiarii?
 • 40 de copii care vor însuși metodologia inovativă a teatrului social ca metodă de promovare a valorilor europene, a tolerantei și egalității de gen, iar, ulterior, vor contribui la diminuarea discriminării prin aplicarea acestei metodologii;
 • 200 de copii care vor deveni agenți ai schimbării realizînd și participînd la spectacole de teatru social;
 • 100 de tineri lideri care vor promova dialogul multicultural și vor promova drepturile omului în comunitatea lor;
 • 100 profesori care vor promova toleranța, diversitatea, egalitatea de gen, incluziunea și nediscriminarea în rîndul copiilor și părinților prin activități psihosociale;
 • 20 de grupuri de inițiativă minoritare împuternicite pentru a-și promova propriile inițiative;
 • 200 de profesioniști, membri ai echipelor multidisciplinare locale, care vor avea instrumente și abilități necesare pentru a asigura protecția minorităților etnice, în funcție de nevoile lor.
Ce activități vom desfășura în cadrul proiectului?
 • Consultarea copiilor, părinților și profesioniștilor din comunitățile beneficiare, pentru a evalua cunoștințele, atitudinile și practicile în privința coeziunii sociale, diversității și toleranței;
 • Elaborare de programe de instruire pentru profesorii care vor realiza activități cu copiii și părinții din cele 20 de comunități partenere ale proiectului;
 • Elaborarea unui program de teatru social, pilotat cu cel puțin 200 de copii, ulterior urmînd să fie ajustat și pregătit pentru diseminare la nivel național;
 • Crearea unei rețele de cel puțin 200 de copii – agenți ai schimbării, care vor contribui la promovarea toleranței, a diversității și incluziunii prin metodologia teatrului social;
 • Crearea unor grupuri de inițiativă dintre reprezentanții minorităților etnice, care își vor promova propriile interese;
 • Lansarea Academiei tinerilor lideri care va promova drepturile omului prin activism social;
 • Consolidarea capacităților echipelor multidisciplinare în aplicarea Managementului de caz în asistența copiilor;
 • Organizarea unui concurs de granturi mici pentru comunitățile partenere ale proiectului cu genericul: „Transpunerea drepturilor în practică”.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect