Proiecte

Programul de premii „Elevul cu cea mai mare creștere academică”

Programul de premii „Elevul cu cea mai mare creștere academică”

Ce este acest program?

Programul „Elevul cu cea mai mare creștere academică” este o inițiativă a Institutului pentru Inițiative Rurale și a partenerilor săi locali. Programul are menirea să stimuleze motivația de studiu și competiția academică sănătoasă în comunităţile rurale dezavantajate, în vederea ridicării nivelului de performanţă academică şi activism extra-școlar în rîndurile elevilor. Inițiativa este sprijinită financiar de Institutul pentru Inițiative Rurale, antreprenori locali și persoane interesate în promovarea scopului acestui program.

În ce constă programul?

Programul constă în aprecierea a 1 elev la sfîrșit de an academic în mai multe școli din Republica Moldova, care a dat dovadă de o excelentă performanță academică și care a dat dovadă de activism în activități extra-curriculare.

De unde a venit ideea? Scurt istoric.

Ideea de a susține elevii ce-și fac studiile în instituții școlare din localități rurale a apărut ca urmare a realizării unor proiecte pilot menite să crească nivelul de incluziune în comunități rurale unde locuiesc compact sau mixt reprezentanți ai minorităților naționale din sudul Republicii Moldova.

Pe parcursul mai multor proiecte realizate de Institututul pentru Inițiative Rurale (succesorul „Ograda Noastra”), începînd cu anul 2004 echipa de implementare a avut ocazia să analizeze o serie de aspecte ce țin de integrarea copiilor în școală. Una din principalele constatări a fost performanța academică, participarea școlară și extra-școlară, spiritul de concurență, dar și motivația personală de a studia în rîndurile elevilor din mediul rural este mai joasă comparativ cu localitățile urbane ce beneficiază de o infrastructura a serviciilor aferente unui proces eficient de studiu (clase amenajate și comode, echipament și materiale didactice necesare, biblioteci renovate și săli de lectură funcționale, cluburi de interese, centre multimedia pentru elevi și profesori, suficiente cadre didactice calificate, etc.).

Începînd cu anul 2011, Institutul pentru Inițiative Rurale a decis lansarea Programului de premii „Cel mai bun elev al școlii” – relansat în anul 2018 în Programul de premii „Elevul cu cea mai mare creștere academică” – un concurs anual menit să stimuleze motivația de studiu și competiția loială în comunităţile rurale dezavantajate în vederea ridicării nivelului de performanţă academică şi activism extra-școlar în rîndurile elevilor. La baza programului a stat un vast volum de experiență acumulat prin diferite proiecte implementate de iRi pe parcursul a 15 ani de activitate a organizației cu sprijinul partenerilor locali și internaționali.

Inițial (2011) programul a fost lansat în 2 comunități din sudul Republicii Moldova (r-ul Cahul): satele Alexanderfield și Zîrnești. Ulterior, începînd cu anul 2012, a fost posibilă extinderea programului în s. Mingir, r-ul Hîncești, și s. Gribova, r-ul Drochia.

Tel. (+373) 22 222402 | Web: www.iri.md | Adresa: str. Vasile Alecsandri 32, oficiul 3A, Chişinău MD-2012, Republica Moldova

Unicitatea programului

Unicitatea programului „Elevul cu cea mai mare creștere academică” constă în faptul că programul se orientează doar către localitățile rurale și are un caracter permanent. Dacă alte programe similare existente în țară au un caracter izolat și de multe ori cu un puternic caracter de reclamă a unei sau altei companii comerciale, programul de premii iRi are un caracter durabil (de cel puțin 7 ani). Pentru început trebuie să depunem eforturi ca să asigurăm acestei inițiative o durabilitate de 10 sau chiar 15 ani. Pentru acesta sigur că vom avea nevoie de sprijinul Guvernului RM, a fundațiilor interesate în dezvoltarea programului, și de ce nu a cetățenilor care văd sens în lucrul pe care-l face Institutul pentru Inițiative Rurale.

În ce constau premiile

Finaliștilor programului de premii „Elevul cu cea mai mare creștere academică” le sunt înmînate diplome, cadouri de preț și bănești. Valoarea cadourilor diferă de la o localitate la alta în funcție de mărimea contribuției locale. Institutul pentru Inițiative Rurale oferă anual o sumă fixă ce constituie „baza” financiară a programului.

Primele succese ale programului

În perioada 2011-2019 Institutul pentru Inițiative Rurale împreună cu partenerii au reușit să premieze un număr de 66 elevi. În acest an, iRi preconizează premierea a 3 elevi în 3 școli din 2 raioane ale țării.

Succesele acestui program au fost remarcate nu doar de elevi și părinți, dar și de administrațiile celor 3 școli care au remarcat schimbări pozitive ce țin de competitivitatea crescută în rîndul elevilor din cadrul școlilor beneficiare.

Institutul pentru Inițiative Rurale împreună cu partenerii săi salută orice efort îndreptat în scopul susţinerii şi promovării acestei inițiative în orice şcoală din Republica Moldova.

Institutul pentru Inițiative Rurale şi partenerii săi sunt convinşi că preluarea şi implementarea acestei idei va contribui în termen scurt și mediu la creşterea competitivităţii academice sănătoase în rîndurile elevilor din şcolile beneficiare, precum şi a activismului lor în localitatea de baștină, dar și în societate per ansamblu.

Cine poate să participe în concurs?

La concurs au posibilitatea să participe toți elevii din clasele VI-IX din școala selectată de Institutul pentru Inițiative Rurale.

Cînd este anunțat programul?

Programul este declarat deschis la începutul fiecărui an de studiu în cadrul ceremoniei de deschidere oficiale (septembrie). Informația despre program este afișată pe tot parcursul anului pe panoul informativ a fiecărei școli.

Procedura de înscriere în concurs

Modalitatea de aplicare:

Elevii doritori de a participa la acest concurs trebuie să completeze Formularul de înscriere și să-l lase la secretariatul școlii.

Criterii de participare:

Elevii doritori de a participa la acest concurs trebuie să atragă atenția asupra următoarelor condiții de participare:

  • media anuală a elevului trebuie să fie nu mai mică de nota 7;
  • elevul trebuie să dea dovadă nu doar de o medie academică bună, ci și de o creștere a reușitei academice față de anul/anii precedenți de studii;
  • participarea la olimpiade și alte concursuri academice constituie un avantaj.
Selectarea câștigătorilor

Selectarea cîștigătorilor se face de către administrația școlii (Senatul) în comun cu echipa iRi. Decizia finală este consemnată într-un act de decizie formal unde se prezintă argumentele.

Termenii limită

În ajunul finisării anului de studii (25 mai), cînd este posibila evaluarea dinamicii performanțelor academice, este data limită a depunerii formularelor de participare completate.

Rezultatele concursului sunt solemn anunțate la finalizarea anului de studii (careul solemn de închidere – 31 mai).

Toate comunicate de presă pentru acest proiect