Proiecte

Programul de împuternicire a tinerilor din mediul rural

Programul de împuternicire a tinerilor din mediul rural

Scopul programului este de a facilita participarea civică a tinerilor, interacțiunea și creșterea capacităților de activism comunitar ce duce la împuternicirea unui număr sporit de tineri din mediul rural din Moldova. Programul va ținti grupuri de inițiativă locale, ONG-uri, dar și alte persoane interesate să acționeze ca agenți ai schimbării sociale pozitive în cadrul comunităților lor (în special din mediul rural) doritoare să se angajeze în mod constructiv în activități civice de interes public. În acest sens, Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) va pregăti și mobiliza tineri din 30 comunități rurale valorificând astfel energia și potențialul tinerilor din mediul rural de a-și îmbunătăți drepturile sociale, politice și economice.

Activitățile proiectului se vor concentra pe facilitarea implicării tinerilor în construirea unor comunități competitive care recunosc și abordează problemele tineretului la nivel local. Proiectul va oferi o gamă de servicii și oportunități pentru ca tinerii să se dezvolte atît la nivel de participare în activități comunitare cît și la nivel de creștere personală, gîndire critică și orizonturi lărgite. Proiectul va organiza activitățile în așa fel încât tinerii vizați să dorească să rămână acasă ca să dezvolte comunitățile lor sau, în caz că optează pentru plecare, să fie pregătiți și motivați să contribuie la dezvoltarea localității de baștină fiind peste hotare sau într-o altă localitate a țării.

În timpul procesului de implementare, prin activitățile programului, proiectul va oferi tinerilor beneficiari cunoștințe, abilități și oportunități pentru:

  • A-și face vocea auzită și a participa în diverse procese de luare a deciziilor.
  • A influența sistemele de guvernanță locală pentru a răspunde mai mult nevoilor tinerilor din mediul rural.
  • A deschide oportunități și procese pentru participarea tinerilor la nivel de țară.
  • A colabora mai strâns cu autoritățile locale.

Avînd ca fundament o serie de experiențe specifice acumulate de iRi și de partenerii săi locali în anii precedenți, proiectul propus va folosi o abordare Bottom-top (de jos-în-sus), orientată spre obiective și centrată pe comunitate utilizând diferiți actori comunitari pentru a inspira o societate civilă mai robustă la nivel local. În acest sens, proiectul va investi eforturi pentru a se asigura că tinerii beneficiari și alți actori interesați din cadrul proiectului să contribuie la rezolvarea unor probleme locale de interes comun care îi afectează direct + să participe în diverse discuții la nivel local, regional și național despre promovarea schimbării și împuternicirii tinerilor din Moldova.

Proiectul este implementat de către Institutul pentru Inițiative Rurale în Moldova (iRi) în parteneriat cu Great Lakes Community Action Partnership (GLCAP), Ohio, USA cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect