Proiecte

Guvernăm împreună

Guvernăm împreună

Scopul proiectului vizează îmbunătățirea actului bunei guvernări din raionul Drochia prin fortificarea societății civile în 3 comunități rurale din Republica Moldova. Proiectul este un răspuns la problema capacităților modeste ale OSC-urilor locale în vederea asigurării principiilor bunei guvernări democratice.

Pentru a atinge scopul proiectului vor fi realizate o serie activități de instruire a OSC-urilor implicate în proiect în vederea comunicării cu autoritățile publice locale, utilizarea resurselor disponibile în special prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, precum și promovarea principiilor bunei guvernanțe și valorilor europene.

Proiectul va crea și coordona platforme locale de discuții pentru facilitarea dialogului cu factorii de interes implicați în asigurarea actului bunei guvernanțe unde se ține cont de vocea societății civile la nivel local în procesele de luare a deciziilor.

Pe de altă parte proiectul vine să consolideze alianțele tematice existente ale organizațiilor societății civile de nivel raional prin crearea unei coaliții raionale pentru facilitarea dialogului cu APL de nivel I si II.

Drept rezultat proiectul urmărește sporirea nivelului de implicare a OSC-urilor de nivel local în dezvoltarea strategică și sustenabilă pe termen mediu și lung a comunității, dar și apropierea APL de OSC-le existente în jurul unui scop comun de îmbunătățire modului în care crește calitatea actului de guvernare locală.

Proiectul „Guvernăm Împreună” este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și partenerii locali în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect