IntegrACT ALUMNI

IntegrACT ALUMNI

Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) în cadrul Programului de granturi pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM lansează inițiativa „IntegrACT ALUMNI: tineri activi din mediul rural mobilizează comunități de absolvenți în implementarea politicilor de tineret în comunitatea de baștină” (prescurtat IntegrACT Alumni).

Conceptul modelului „IntegrACT” inițiat de iRi acum 4 ani (2017) cu sprijinul MECC este în esență un model inovativ de a promova la nivel local, în diverse medii rurale a RM, participarea incluzivă a tinerilor, dialogul constructiv cu APL, voluntariatul și spiritul de inițiativă având drept obiectiv specific implementarea unor acțiuni din Planul de Acțiuni al Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret.

Proiectele precedente IntegrACT, IntegrACT PLUS și IntegrACT Amplify au mobilizat, instruit și motivat la acțiuni comunitare, voluntariat și cooperare cu APL peste 580 de tineri din diverse medii rurale a Moldovei din 19 comunități ale RM.

Modul de abordare în cadrul IntegrACT Alumni este mai complex dat fiind faptul că proiectul pleacă de la premisa că tinerii au fost instruiți în cadrul Academiei IntegrACT din edițiile precedente și vine să creeze platforme de dialog cu comunitatea de absolvenți.

Programul va cuprinde direct cca 100 tineri din 10 comunități rurale (10 grupuri de inițiativă) și alți cca 500 de tineri prin intermediul activităților propuse la nivel local și național.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect