Un nou proiect – o nouă provocare de a face o diferență în comunitățile minoritare din mediul rural

Un nou proiect – o nouă provocare de a face o diferență în comunitățile minoritare din mediul rural

La 23 februarie curent a fost lansat proiectul „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova”. Proiectul este implementat de Terre des hommes Moldova (Tdh) și Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) cu suportul financiar al Uniunii Europene și susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din RM. Prin…

Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova

Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova

Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze protecția drepturilor omului și să combată discriminarea minorităților etnice în 20 de comunități din Republica Moldova, răspunzînd, astfel, obiectivului global al Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului (IEDDO) – „Îmbunătățirea și monitorizarea respectării și protecției drepturilor omului și combaterea…

Explorînd democraţia: dezvoltăm împreună capacităţi de cooperare interculturală

Explorînd democraţia: dezvoltăm împreună capacităţi de cooperare interculturală

Proiectul este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale cu sprijinul financiar al a Ambasadei regale a Norvegiei la Chişinău, rezidentă în Bucureşti, România. Proiectul a avut ca parteneri „Opre o Ciacimos” ONG din s. Minjir, raionul Hînceşti, „Egreta” NGO din s. Zîrneşti, raionul Cahul, administraţiile şcolilor din cele 2 localităţi,…