Noutăţi

Institutul pentru Inițiative Rurale creează relații de parteneriat constructive între 15 grupuri de inițiativă și 15 primării din Republica Moldova

Institutul pentru Inițiative Rurale creează relații de parteneriat constructive între 15 grupuri de inițiativă și 15 primării din Republica Moldova

În perioada noiembrie-decembrie 2015 Institutul pentru Inițiative Rurale împreună cu liderii grupurilor de inițiativă au organizat întîlniri cu reprezentanții APL in 15 comunități de implementare a proiectului.

171 de reprezentanți a minorității bulgare, cehe, găgăuze, rome și ucrainene s-au întrunit cu scopul de a împărtăși cele mai bune practici obținute pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului, precum și a reprezentat o încercare de a contesta prejudecățile negative privind minoritățile care încă persistă în unele comunități.

Întîlnirile au avut, de asemenea, scopul de a motiva reprezentanții APL să învețe din practicile de succes, să participe și să se angajeze la acțiuni concrete care ar contribui la soluționarea problemelor comunităților în viitor.

Ca rezultat al întîlnirilor, pe baza discuțiilor și recomandărilor din partea APL și a membrilor LIGA a fost elaborate următoarele rezumate: îmbunătățirea imaginii satului, instalarea containerelor de gunoi, deschiderea unui adăpost pentru persoanele în vîrstă, crearea terenurilor sportive pentru copii, construirea parcurilor, dezvoltarea şi protecţia spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale, crearea cercurilor de interes etc.

Acțiunile de succes realizate în cadrul proiectului și lecțiile învățate sunt foarte utile atît pentru membrii comunităților implicate, cît și pentru APL reprezentînd model de succes al colaborării publice-individuale care a contribuit la o schimbare pozitivă.

Proiectul „Împuternicirea comunităților etnice din Moldova” este sponsorizat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă, administrat de Great Lakes Consortium încadrul WSOS Community Action Commission, Inc. Și implementat în Moldova de Institutul pentru Inițiative Rurale.