Noutăţi

Coalițiile Locale și APL continuă avansarea în abilitare pentru organizarea unui proces de bugetare locală mai eficient și mai prietenos oamenilor

Coalițiile Locale și APL continuă avansarea în abilitare pentru organizarea unui proces de bugetare locală mai eficient și mai prietenos oamenilor

La data de 26 martie și 21 aprilie 5 comunități de la sudul țării au discutat despre reziliența financiară la nivel local – un subiect de maximă importanță pentru dezvoltarea locală. Exercițiul a avut loc în cadrul a două sesiuni de lucru organizate cu implicarea reprezentanților Coalițiilor Locale și Administrațiilor Publice Locale din Baurci, Vulcănești, Ceadîr Lunga, Tomai și Gaidar, UTA Găgăuzia. În total în cadrul celor 2 sesiuni de lucru au participat un număr de 66 persoane.

În cadrul ambelor sesiuni, expertul în economie, dl Veaceslav Ioniță a prezentat structura financiara și logica formării unui buget local având în vedere atât cadrul legal din Republica Moldova dar și anumite realități nereglementate de lege. Pe durata celor 2 sesiuni de lucru au fost abordate și aspecte ce țin de anumite blocajele care întârzie sau fac imposibilă reziliența financiară la nivel local.

Veaceslav Ioniță

Dl Ioniță a subliniat și o serie de realizări în domeniul administrării resurselor locale, una dintre care fiind resursa administrativă locală. S-a discutat despre gestionarea bunurilor financiare, patrimoniale și administrative. De asemenea s-a pus în discuție problema parcărilor ilegale, despre anumite metode de legalizare a acestora, despre eficientizarea veniturilor din taxele pentru salubrizare precum și despre capcanele administrării incompetente care blochează dezvoltarea comunității.

Dl Ioniță a deschis o paranteză cu referire la modelul revoluționar pentru Republica Moldova care vizează dezvoltarea locală prin intermundiul sistemului de obligațiuni municipale care se emit de către unitățile administrativ-teritoriale. Obligațiunile municipale reprezentând un instrument de perspectivă în vederea atragerii resurselor necesare pentru o varietate de proiecte comunitare de dezvoltare.

„Problemele acute care formează un deficit la bugetul local rămân, colectarea creanțelor fiscale locale și a celor pentru salubrizarea comunității. Însă o perspectivă cu potențial financiar enorm o reprezintă legalizarea locurilor de parcare din comunitate”. – Veaceslav Ioniță, expert în economie.

Sesiune de lucru

„Noi deja oferim răspunsul problemei parcărilor ilegale în orașul nostru. Prestatorilor de servicii se oferă 2 opțiuni. Prima, este procurarea terenului adiacent construcțiilor în care își desfășoară activitatea și organizarea acestuia ca parcare sau arendarea locului adiacent pentru locuri de parcare. Acest model ne permite să îmbunătățim veniturile la bugetul local și să rezolvăm problema parcărilor ilegale din oraș”. – Anatolii Topal, primarul orașului Ceadîr Lunga.

Evenimentele au fost organizate de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) în calitate de partener regional în implementarea programului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” este implementat de Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.