Noutăţi

Panel național de discuții „Bune practici de bună guvernare în regiunea Nord”

Panel național de discuții „Bune practici de bună guvernare în regiunea Nord”

La 5 august Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) la Bălți a organizat un eveniment menit să pună în discuție subiectul bunei-guvernări de nivel local. Activitatea a stârnit un interes viu în rândul factorilor de interes și societății civile din regiunea Nord. În acest sens activitatea a reunit 43 participanți dintre care 2 reprezentați ai oficiciului teritorial al Cancelariei de Stat Bălți, 28 reprezentanți ai diferitor ONG-ri locale și grupuri de inițiativă, 6 primari și 3 reprezentanți media.

În prima parte a evenimentului echipa iRi împreună cu mai mulți membri ai grupurilor de inițiativă din 6 comunități din raioanele Drochia și Rîșcani au împărtășit cu invitații evenimentului principalele realizări și lecții învățate în cadrul proiectului „Cetățeni în slujba cetățenilor”.

„Noi, Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi), ne-am propus să inițiăm un proces de schimbare la nivel de comunități rurale prin promovarea conceptului și anumitor practici de bună-guvernare ajustate pentru mediile rurale. Ne bucurăm mult că cele 6 ONG-ri partenere au reușit să facă încă un pas înainte în schimbarea percepției și modului de gândire atât a autorităților locale cât și a membrilor comunității în vederea implicării și colaborării având drept scop îmbunătățirea calității vieții la ei acasă”. – Ruslan Stânga, expert independent iRi, politici de dezvoltare rurală.

„În cadrul acestui proiect am izbutit să avem acea guvernare locală participativă. Dl. primar ne-a promis în cadrul ultimei ședințe a consiliului local de la 5 până la 100 mii în buget la concursul de proiecte pentru amenajarea satului. Avem mai multe proiecte inițiate la moment și suntem foarte mulțumiți. Am dezvoltat o cultură civică atât la elevi cât și la părinți”. – Aliona Râbac, reprezentant ONG Speranța, s. Gribova, rn. Drochia.

„Echipa iRi ne-a învățat și ghidat atât pe noi ca reprezentanți de ONG, cât și pe grupul de inițiativă cum să comunicăm cu autoritățile publice locale. Oamenii au început să se cunoască între ei și să acționeze în folosul dezvoltării comunității”. – Aurora Serediuc, reprezentant ONG Baștina, s. Balanul Nou, rn. Rîșcani.

La eveniment au particpat și reprezentanți ai autorităților locale din raioanele Drochia și Rîșcani care au vorbit despre rolul implicării plenare a autorităților și contribuția lor pentru o mai bună guvernare în mediul rural:

„Noi venim cu un singur scop, să îmbunătățim nivelul de trai a populației din localitățile rurale. Consiliul Raional Drochia mereu a salutat și susținut inițiativele din partea societății civile. Atunci când cetățenii sunt deschiși la rândul ei și administrația publică locală este mai deschisă”. – Iurie Ostavciuc, vicepreședintele raionului Drochia.

„Prin prezența și participarea primarilor și a societății civile la acest eveniment marcați interesul și importanța dezvoltării comunităților pe care le reprezentați. Este foarte important ca oamenii să cunoască ce este participarea la consultări publice, iar consiliul raional intervine în cel mai restrâns timp pentru a asigura un viitor mai bun pentru cetățeni”. – Vasile Sicrieru, președintele raionului Rîșcani.

Evenimentul a scos în lumină încă un rezultat important al proiectului „Crearea Platformei regionale pentru bună guvernare Rîșcani și consolidarea Platformei regionale pentru bună guvernare Drochia” prin intermediul cărora peste 20 ONG-ri locale promovează buna guvernare prin dialog cu autoritățile locale din cele 2 raioane.

„Acest tip de panel de discuții, unic la moment în Republica Moldova, este foarte util pentru noi toți, este o oportunitate de a face schimb de idei cu alte comunități rurale. În raionul Drochia avem o administrație publică locală deschisă care mereu ne-a susținut în toate ideile noastre. Ne dorim ca să ne unim eforturile și să valorificăm ideile noastre pentru a face schimbări în comunitățile de unde venim”. – Mariana Bruma, președintele Platformei regionale pentru bună guvernare, Drochia.

Următorul pas follow up este consolidarea grupurilor de inițiativă nou-create și continuarea eforturilor de consolidare a dialogului între cetățeni și APL prin promovarea nemijlocită a bunelor practici de bună guvernare învățate, dar și prin generarea de noi practici. Cele 2 platforme ale societății civile, materialele informative create precum și capacitățile crescute ale celor 6 ONG-ri absolvente vor continua eforurile începute în proiect.

Proiectul „Cetățeni în slujba cetățenilor” este răspunsul iRi la situația precară privind buna guvernare din zonele rurale ale RM. Proiectul este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și partenerii locali în cadrul programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Evenimentul a fost reflectat de media locală:

NordNews
Nord-Media

Scurt live de la eveniment:

Mai multe fotografii de la eveniment vedeți pe pagina de Facebook a Institutului pentru Inițiative Rurale (iRi):