Noutăţi

Activiști și mediatori comunitari romi își propun să discute sistematic probleme ce țin de incluziunea comunităților de romi

Activiști și mediatori comunitari romi își propun să discute sistematic probleme ce țin de incluziunea comunităților de romi

La 25 aprilie 2013 în or. Chișinău a avut loc o întîlnire la activiștilor și mediatorilor romi pentru a discuta aspecte ce țin ce politicile publice privind incluziunea romilor în Moldova, dar și a cadrului legal pentru instituționalizarea serviciului de mediatori comunitari la scară largă.

Acest cadru de discuție a dat naștere unui forum informal de discuție prezentînd prin sine un element de noutate, creat în premieră. Forumul care nu are statut juridic , își propune să faciliteze și să sistematizeze mecanismul de consultare publică privind politicele publice ce vizează comunitățile de romi din Republica Moldova.

În cadrul întîlnirii au participat activiști pro-romi din 7 comunități compact și mixt populate de cetățeni de proveniență romă, precum și reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova dna. Nina Pungă și Mariana Banari.

Discuțiile au startat cu prezentarea ideii de platformă a forumului și cu descrierea mecanismului de funcționare a forumului în vederea facilitării și promovării politicelor publice pro-rome.

Ulterior, dna. Nina Pungă, reprezentat al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, a venit cu descrierea în detaliu a etapelor parcurse, cadrului legal, perspectivele imediat următoare în procesul complex de instituționalizare a funcției mediatorului comunitar.

Evenimentlul a invitat participanții să adreseze întrebări experților. Pe lîngă întrebările apărute pe parcursul întîlnirii participanții au venit cu propuneri și sugestii în vederea facilității și eficientizării procesului de instituționalizare a funcției mediatorului comunitar, precum și stabilirii clare a responsabilităților mediatorului comunitar, ariei de funcționare și condițiilor de funcționare.

Pe finalul întîlnirii a fost semnată Declarația de solidaritate în care participanții își declară intenția de participare în cadrul forumului pentru politici publice pro-rome în scopul creșterii nivelului de incluziune a romilor în societate din Republica Moldova.

Următoarea întîlnire a forumului urmează sa fie organizată in al doilea trimestru a lunii mai 2013.

Activitatea dată a fost realizată în cadrul proiectului „Dezvoltînd politicele publice pro-rome în Moldova: creșterea nivelului de înțelegere și dezvoltarea capacităților”, inițiativă implementată de Institutul pentru Inițiative Rurale în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei cu suportul Open Society Institute, Budapesta.