Proiecte

Proiectul „Participarea este şansa ta!”

Proiectul „Participarea este şansa ta!”

Proiectul implementat apare ca răspuns firesc la una dintre problemele de bază cu care se confruntă atît comunitatea din Zîrneşti cît şi întreaga societate din Republica Moldova – participarea/activismul voluntar în viaţa comunitară, mai ales în comunităţile mixte sau compact populate de unul sau mai multe grupuri a minorităţilor naţionale.

Prezentul proiect îşi propune să lanseze o iniţiativă clară (cu posibilităţi reale de durabilitate ulterioară) menită să faciliteze o serie de procese participative de interes comun din sînul comunităţii Zîrneşti cu un accent special pe două străzi/mahale din două cartiere a comunei Zîneşti populate pe de o parte preponderent de cetăţenii de provenienţă romă (Puricani – cartier preponderent populat de romi şi este segregat rezidenţial de restul satului Zîrneşti prin circa 300-400 m) şi pe de altă parte de cetăţeni non-romi.

Proiectul planifică un număr exact de activităţi ce vor contribui în mod direct şi cu indicatori clari la creştera capacităţilor de mobilizarea comunitară a populaţiei din comunităţile de romi şi ne-romi din satul Zîrneşti, la dezvoltarea spiritului de dialog şi cooperare pe fundalul unei probleme de interes comun între reprezentanţii romilor din cartierul Puricani, populaţia non-romă din imediata vecinătate a acesteia şi autorităţile publice locale, precum şi la crearea unui mecanism funcţional de parteneriat între administraţia publică locală şi beneficiarii proiectului în vederea elaborării unei politici locale publice menite să instituţionalizeze în cadrul structurilor administraţiei publice locale (aparatul executiv al primăriei şi consiliul local sătesc).

Proiectul intenţionează să stimuleze practica implicării cetăţenilor în procesele de luare a deciziilor la nivel de cartiere şi mahale din componenţa satului şi în special cartierele şi mahalele vizate de proiect. Activitatea centrală a proiectului va constitui sesiunile de lucru comun în vederea reparaţiei unei porţiuni de drum de ţară grav avariate ce leagă cartierul Puricani de restul satului. Deşi acestă activitate nu constituie un scop în sine, dar este menţionat că reprezintă o probelemă de interes prioritar comun soluţionarea căreia va contribui direct la soluţionare unei problemi mai mari – neparticipare/pasivitatea cetăţenilor, care de fapt apare ca şi problema principală in proiectul propus.

Acest proiect este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale în parteneriat cu primăria Zîrnești, grupul de iniţiativă din s. Zîrnești şi cu sprijinul generos al poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova, implementat de către Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED).

Toate comunicate de presă pentru acest proiect