Proiecte

Un vot – o şansă

Un vot – o şansă

Projectul este realizat de IREX în Moldova în cadrul programului USAID de participare comunitară.

Proiectului a urmărit creşterea nivelului de participare a comunităţilor minorităţilor naţionale la alegerile locale 2007 precum şi dezvoltarea încrederii comunităţilor în sistemul de votare şi legislaţia electorală curentă. Reprezentaţii a 7 minorităţi naţionale din 15 localităţi a raionului Cahul (ruşi, ucraineni, bulgari, evrei, nemţi, cehi şi romi) au fost implicaţi în activităţile proiectului, în timp ce o serie de lideri şi activişti sociali locali au fost mobilizaţi pentru a motiva cetăţenii Republicii Moldova de diferite naţionalităţi să participe activ la alegerile locale din 2007.