Proiecte

Împuternicirea tinerilor din mediu rural: tineri în acțiune

Împuternicirea tinerilor din mediu rural: tineri în acțiune

Lipsa implicării civice și a participării în zonele rurale din Moldova este o problemă fundamentală de dezvoltare care trebuie abordată permanent și fără întîrziere.

Apatia și indiferența civică accentuează criza socio-economică profundă din regiunile rurale din Moldova, acest lucru ducînd în mod inevitabil la probleme majore, precum iresponsabilitatea autorităților locale, corupția, injustiția socială și efectiv un nivel scăzut a calității vieții cetățenilor.

„Împuternicirea tinerilor din mediul rural” este proiectul care intenționează să ofere speranță și optimism, în mod special tinerilor care încă cred că lucrurile se pot îmbunătăți în Moldova. În acest sens, proiectul se concentrează pe creșterea activismului civic democratic și a participării tinerilor din comunități rurale ce provin din diverse medii sociale.

Proiectul continuă activitatea IRI de a susține și împuternici diferite grupuri care locuiesc în mediul rural din RM, astfel încît aceștia să devină voci ale comunităților din care provin și să înceapă să acționeze ca agenți ai schimbării. Proiectul oferă oportunități pentru 6 noi comunități rurale din țară, preponderant populate de populația minoritară din diverse medii lingvistice, religioase, etnice să beneficieze de serviciile IRI pentru împuternicirea comunităților lor.

Activitățile proiectului vor duce la o mai bună implementare a Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2014-2020 la nivel local și va crește cererea de a adopta și implementa planuri locale de acțiuni pentru a dezvolta sectorul de tineret din Moldova (la prezent, în ciuda faptului că legea o cere, majoritatea APL-urilor nu au planuri de acțiuni locale pentru dezvoltarea sectorului de tineret).

IRI este deschis pentru parteneriat și crede că proiecte de acest gen poate motiva factorii de interes să ia atitudine și să îmbunătățească spiritual civic local cu implicarea tinerilor.

Inițiativa este implementată de Institutul pentru Inițiative Rurale și partenerii locali cu sprijinul Fondului Canadian pentru Inițiative Locale.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect