Noutăţi

Un nou proiect – o nouă provocare de a face o diferență în comunitățile minoritare din mediul rural

Un nou proiect – o nouă provocare de a face o diferență în comunitățile minoritare din mediul rural

La 23 februarie curent a fost lansat proiectul „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova”. Proiectul este implementat de Terre des hommes Moldova (Tdh) și Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) cu suportul financiar al Uniunii Europene și susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din RM.

Prin intermediul acestui proiect, iRi și TdH îşi propune să obţină schimbări reale în combaterea discriminării minorităţilor etnice în 20 de comunități beneficiare din 15 raioane ale Republicii Moldova și împuternicirea holistică a membrilor celor 20 de comunități. Simultan, proiectul urmărește consolidarea rolului pe care îl au şcolile în educarea și promovarea diversităţii şi incluziunii sociale, asigurarea dialogului interetnic între membrii comunităţilor, mobilizarea membrilor minorităţilor etnice să participe activ la eradicarea stereotipurilor şi prejudecăților și să solicite să le fie respectate drepturile, precum și împuternicirea comunităților pentru a le facilita accesul minorităților etnice la sistemele locale de protecție.

Printre provocările majore enumerate de reprezentații comunităților partenere ale proiectului, care au participat la evenimentul de lansare, sunt lipsa de toleranță, gîndirea perimată, în special printre persoanele mai în vîrstă, existența prejudecăților chiar în interiorul grupurilor minoritare, migrația, lipsa de inițiativă și de încredere a membrilor comunităților. Totodată, aceștia au subliniat necesitatea unui astfel de proiect în comunitățile lor și și-au exprimat speranța că, după cei doi ani de implementare a proiectului, lucrurile vor evolua spre bine.

„Vom încerca să oferim sprijin și încurajare din plin și să consolidăm spiritul de mobilizare, astfel încît în toate cele 20 de comunități ale proiectului să se schimbe situația în bine la capitolul discriminare și integrare. De asemenea, sperăm că acest proiect va genera un model de lucru pentru integrarea copiilor din diferite medii, care să fie preluat și replicat, atît la nivel local, cît și la nivel național”, a menționat Ruslan Stânga, directorul executive al Institutului pentru Inițiative Rurale.

„V-ați asumat responsabilitatea pentru combaterea discriminării în comunitățile din care faceți parte, pentru promovarea incluziunii și a toleranței. Mai mult, sunteți conștienți că această responsabilitate ține nu doar de autoritățile naționale, dar aparține fiecărei comunități în parte. Suntem onorați să lucrăm cu dvs.”, a conchis Ludmila Ungureanu, directorul Tdh Moldova menționînd că atît Terre des hommes, cît și Institutul pentru Inițiative Rurale nu vin pe teren gol în această colaborare, avînd în spate o vastă experiență de lucru în domeniul drepturilor omului în general și a drepturilor minorităților, în particular.

Prezentă la evenimentul de lansare, Viorelia Moldovan-Bătrînac, consilier principal de stat al prim-ministrului pe politici sociale, și-a exprimat bucuria pentru demararea unui proiect orientat spre protecția drepturilor minorităților, în special ale romilor din Moldova, subliniind că problemele de integrare a romilor nu sunt exclusiv problemele comunității lor, dar țin de educarea toleranței în societate în general. „Mă bucur că acest proiect vizează, în primul rînd, educația toleranței și aceasta poate fi educată și trebuie cultivată de timpuriu. De aceea veți avea susținerea noastră în acest demers.” Consilierul și-a exprimat aprecierea și pentru metoda inovativă a teatrului social selectată de autorii proiectului pentru a promova toleranța și incluziunea: „Vreau să subliniez și apreciez abordarea neordinară și inovativă a teatrului social, care va promova atît colaborarea între copiii de diferite etnii, cît și colaborarea la nivelul întregii comunități și acesta, cred, este elementul principal al schimbării”.

Marco Gemmer, șef adjunct al Secției Proiecte al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a subliniat și el importanța educării toleranței la copii. „Suntem conștienți că fenomenul discriminării este încă prezent și sarcina noastră comună este să-l prevenim. Știm că este greu să schimbăm mentalitatea vîrstnicilor, dar avem ocazia s-o schimbăm pe cea a tinerilor, ca ei să devină promotori ai schimbării. Tocmai de asta conceptul proiectului este să lucrăm cu școlile, cu mediatorii comunitari, să mergem în comunități și să vedem ce este nevoie să întreprindem pe viitor”. Marco Gemmer i-a încurajat pe reprezentanții comunităților ca, la final de proiect, să evalueze dacă acesta a avut succes și dacă și-a atins scopurile.

Pentru următoarea etapă va fi desfăşurat un proces de consultare a profesioniștilor, părinților și copiilor din comunităţile beneficiare, pentru a evalua cunoștințele, atitudinile și practicile privind coeziunea socială, diversitatea și toleranța, iar în baza rezultatelor acestui studiu vor fi elaborate metodologiile, programele şi materialele de studiu necesare.

Elaborarea unui program de instruire a profesorilor care vor lucra cu copiii și părinții, stabilirea unui program-pilot de teatru social pentru elevi, crearea unei rețele de cel puțin 200 de copii agenți ai schimbării, care vor contribui la promovarea toleranței, diversității și incluziunii prin metoda teatrului social, crearea unei Academii a tinerilor lideri care va promova drepturile omului prin activism social, precum şi un program de granturi mici sunt o parte dintre activităţile pe care şi le propune Tdh Moldova și iRi să le desfășoare împreună în cele douăzeci de comunităţi selectate.

Tdh Moldova și iRi va elabora programele şi materialele de instruire în consultare cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, iar bunele practici din cadrul proiectului vor fi prezentate Ministerului, la final, pentru o posibilă replicare la scară naţională.