Noutăţi

Depășirea stereotipurilor și încurajarea folosirii ingredientilor de participare în procesul de bugetare locală

Depășirea stereotipurilor și încurajarea folosirii ingredientilor de participare în procesul de bugetare locală

În aprilie 2023 Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) a lansat un concurs în baza căruia au fost selectați în calitate de parteneri locali 5 comunități rurale din 4 raioane: s. Zgurița, rn. Drochia; s. Mărculești, rn. Florești; s. Mitoc, rn. Orhei; s. Meșeni și s. Peciște din rn. Rezina. Aceste comunități și-au oferit interesul de a avansa în buna guvernare la nivel local, de a interacționa cu experți în mobilizare comunitară și să cunoască mecanismele și instrumentele pentru consolidarea încrederii între APL-uri și societatea civilă locală.

Sunt multe stereotipuri ce țin de procesul de bugetare, care împiedică desfășurarea unui proces de guvernanță locală transparentă și participativă: „Nu participăm fiindcă nu suntem auziti”, „Nu implicăm pentru că ei nu se pricep, dar noi știm mai bine și vom face bine”, „De ce să-i implicăm dacă ei nu participă?”, „El este primar, el trebuie să facă”.

Cele 5 grupuri locale de acțiune civică, numite și Consiliile Cetățenești formate în premieră vor avea un rol de comunicator principal cu comunitatea și APL și vor prezenta vocea comunității. Consiliul Cetățenesc va promova compania de conștientizare privind participarea și implicarea în procesul de planificare a bugetului public local.

Va fi creat spațiul de învățare, facilitare în procesul bugetar și vor fi oferite instrumente, mecanisme eficiente de implicare „Cetățeni – APL”. Înțelegerea mai bună a procesului de planificare a bugetului local va duce la folosirea ingredientelor de participare civică efectivă.

Așteptarea noastră este ca în aceste 5 localități societatea civilă locală să fie mai implicată, iar funcționarii publici locali mai deschiși în procesul de luare a deciziilor, dar stereotipurile legate de procesul de guvernanță locală să fie șterse.

Proiectul „RurAct: comunitățile rurale acționează” este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) și partenerii locali cu susținerea financiară a Black Sea Trust, un proiect German Marshall Fund, SUA.