Noutăţi

Educăm forțe noi în domeniul jurnalismului comunitar

Educăm forțe noi în domeniul jurnalismului comunitar

În prezent, circa 20 de tineri activiști cu vîrste cuprinse între 14 și 17 ani din localitățile Zîrnești și Alexanderfeld, raionul Cahul, sunt instruiți în cadrul „Școlii tînărului jurnalist”, aceasta fiind o inițiativă democratică ce urmărește crearea unei voci-media în comunitățile rurale. Activitatea este organizată cu scopul de a stimula și încuraja capacitățile publicistice ale tinerilor activiști sociali. În calitate de expert al „Școlii tînărului jurnalist” fiind invitat dl. Tudor Pascal, redactor-șef al publicației săptămînale „Cahul Expres”.

Primul atelier a dat un prim răspuns general la întrebarea „Ce este jurnalistica?”, curînd, elevii selectați pentru această activitate vor petrece restul atelierelor de lucru. Cursul de instruire va dura 3 luni, acesta incluzînd atît activități teoretice cît și aplicații practice, menite să consolideze principiile teoretice transmise tinerilor activiști.

Inițiativa încurajează activismul comunitar în rîndul generației tinere și prevede însușirea abilităților de a promova valorile și principiile democratice prin practicarea „jurnalismului comunitar” în mod imparțial, precum și crearea unei rețele informale de tineri „jurnaliști comunitari” în cele două localități. Tinerii care vor da dovadă de seriozitate și interes față de curs, vor putea beneficia de stagiere într-una din instituțiile mass-media din Cahul.

Mai mult de cît atît, inițiativa își propune întocmirea unor ediții lunare a unui ziar local, elaborat de absolvenții „Școlii de jurnalism”.

Pe termen lung proiectul urmărește stimularea/motivarea copiilor de a decide în favoarea continuării studiilor de specialitate în acest domeniu. De asemenea, în cadrul acestui proiect va fi organizată o întîlnire între tinerii activiști și jurnaliști notorii, care vor fi invitați să-și împărtășească provocările profesionale și micile secrete de breaslă care le-au adus succes, această întîlnire va fi deschisă și altor tineri activiști din școlile raionului Cahul.

La finalul atelierelor de instruire, pe timp de vară este preconizată o vizită de schimb „Jurnalism prietenos: spune așa cum este” între absolvenții „Școlii tînărului jurnalist” din Zîrnești și Alexanderfeld, raionul Cahul. Tinerii instruiți reprezentînd grupurile etnic-mixte în regiunile din care vin vor acționa ca o echipă de promotori ai democrației în mass-media locală.

Acest proiect este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale cu suportul Ambasadei Regatului Norvegiei pentru Republica Moldova.

Odată finalizat proiectul nu se va opri aici, IRI va oferi sprijin și asistență logistică autorităților publice locale și școlilor din cele două localități, în vederea continuării acțiunilor similare.