Noutăţi

„Tinerii jurnaliști” pregătiți pentru a exprima vocea comunității

„Tinerii jurnaliști” pregătiți pentru a exprima vocea comunității

După cîteva luni de studiu intens, „tinerii jurnaliști” comunitari cu vîrste cuprinse între 14 și 17 din localitățile Zîrnești și Alexanderfeld, raionul Cahul, s-au întîlnit în orașul Cahul cu scopul de a se cunoaște și de a încheia „Cursul tînărului jurnalist” cu o vizită la agenția mass media din orașul Cahul.

Startul zilei a fost dat în parcul „Grigore Vieru” din orașul Cahul. Aici tinerii au exersat activitățile care au permis evaluarea cunoștințelor acumulate pe parcursul periodei de studiu intens a materiei jurnalistice și a machetării ziarului. Ziua a fost continuată cu vizita la redacția săptămînalului „Cahul Expres”.

Aici, proaspeții „absolvenți” au beneficiat de un tur integral al redacției și a tipografiei acestei publicații, urmărind procesul de machetare a ziarului și apoi dificilul proces tehnic de tipărire. Turului i-au fost adăugate sfaturile practice oferite de redactorii săptămânalului dl. Tudor Pascal și dl. Serghei Jernovoi.

Activitatea a fost organizată cu scopul de a stimula și încuraja capacitățile publicistice ale tinerilor activiști sociali. În același timp, zonele luate în vizor reprezintă comunități etnice active, cursurile fiind predate atît vorbitorilor de limbă rusă din s. Alexanerfeld, cît și vorbitorilor de limbă română din s. Zîrnești.

Produsul final al acestui proiect l-a constituit realizarea unor publicații locale lunare, întreținute în continuare de tinerii instruiți, care la rîndul lor vor preda ștafeta următoarei generații. Astfel, tinerii jurnaliști din Zîrnești au realizat primul număr al unui ziar școlar „Vocea elevului” (3.62 MB), iar cei din Alexanderfeld au reușit lansarea unei publicații de 4 pagini numită „Наш взгляд” (3.77 MB).

Acest proiect este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale cu suportul Ambasadei Regatului Norvegiei pentru Republica Moldova cu sediul la București, România.