Noutăţi

Comunicat de presă

Comunicat de presă

În perioada 17-31 octombrie Institutul pentru Inițiative Rurale în calitate de co-partener al Biroului Relații Interetnice a co-organizat 3 cursuri de instruire pentru reprezentanții administrațiilor publice locale din circa 17 raioane ale țării. Scopul trainingului a fost de a îmbunătăți procesul de elaborare a planurilor locale de acțiune menite să susțină populația de etnie romă conform Hotărîrii de Guvern Nr. 494 din 8 iulie 2011.

Trainingurile au avut loc la Chișinău (17-18 octombrie), Soroca (24-25 octombrie) și la Cahul (30-31 octombrie) și au instruit peste 60 de diverși reprezentanți ai administrației publice locale și activiști romi despre cum să implementeze mai bine politici publice pentru romi la nivel local. Unul din obiectivele trainingurilor a fost de a dezvolta capacități de planificare în vederea elaborării planurilor de acțiune locale pentru romi ce vor fi elaborate în perioada următoare.

În cadrul acestor 3 traininguri de asemenea s-a pus accentul pe dezvoltarea capacităților de lucru în echipă și a comunicării intersectoriale, în special cu mediatorii romi. Cîțiva mediatori comunitari romi invitați la aceste traininguri și-au împărtășit ideile privind un lucru mai eficient pentru dezvoltarea și implementarea acțiunilor ce pot duce la o mai bună implementare a Planului național pentru susținerea romilor.

Contribuția Institutului pentru Inițiative Rurale la aceste evenimente a fost posibilă grație sprijinului oferit de Open Society Foundations, Budapesta, în cadrul proiectului „Dezvoltînd politicele publice pro-Rome în Moldova: creșterea nivelului de înțelegere și dezvoltarea capacităților”.