Proiecte

IntegrACT – tineri diverși pentru o societate unitară

IntegrACT – tineri diverși pentru o societate unitară

Institutul pentru Inițiative Rurale cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului din Republica Moldova a demarat o nouă inițiativă ce are drept scop de a facilita activismul civic și participarea publică a tinerilor ce aparțin diferitor grupuri etnice.

În cadrul acestei inițiative, iRi își propune să activizeze spiritul de responsabilitate civică în rîndul a circa 100 tineri din 9 comunități rurale din Republica Moldova, angajîndu-i într-un proces de formare continuu, oferindu-le totodată spațiu pentru transpunerea în practică a cunoștințelor acumulate, astfel beneficiind de un mini grant pentru realizarea unui proiect local de interes comunitar.

Inițiativa dată prevede implicarea atît a tinerilor din medii minoritare, cît și a tinerilor reprezentați a populației majoritare, care vor se vor uni în jurul a 2 probleme de interes comun: neparticiparea și lipsa de unitate a tinerilor din Republica Moldova.

Proiectul IntegrACT este prima inițiativă în istoria organizației iRi susținută de o instituție de stat din Republica Moldova și credem că prin eforturi comune vom reuși să promovăm ideea de implicare a tuturor factorilor de interes, ce pot soluționa problema neparticipării, discriminării și non-incluziunii ce afectează sectorul tineret și societatea RM în general.

În cadrul proiectului vor fi încurajate parteneriatele cu autoritățile publice locale și raionale, ONG-urile interesate, mass-media.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect